Date: prev next · Thread: first prev next last


25. toukokuuta 2012 19.11 "Harri Pitkänen" <hatapitk@iki.fi> kirjoitti:
Tampereen yliopiston tänä keväänä järjestämällä käännöstieteiden
syventäviin opintoihin kuuluvalla lokalisoinnin peruskurssilla
perehdyttiin harjoitustyön muodossa LibreOfficen lokalisointiin.
...

Tällaista yhteistyötä kannattaa ehdottomasti vaalia ja toivottavasti
laajentaa verkostoa. Ehkä muutaman vuoden kuluttua jokaisessa
korkeakoulussa olisi joka vuosi samantyyppinen kurssi,

Olettehan mukana myös yleisellä lokalisointi-listalla
lokalisointi@lists.coss.fi?
(http://lists.coss.fi/mailman/listinfo/lokalisointi) Siellä
kannattaisi tiedottaa tämänkaltaisista edistysaskelista ja ehkä jopa
kirjoittaa uutinen asiasta coss.fi:hin, onhan tämä tavallaa jo
uutisarvoista.-- 
Otto Kekäläinen                   []         otto@fsfe.org
Finnish Team Coordinator        [][][]  GPG/PGP 0xB7F7E4E1
Free Software Foundation Europe   ||      +358 44 566 2204
http://www.fsfe.org/                      finland@fsfe.org

-- 
Ohjeet listalta poistumiseksi: E-mail discuss+help@fi.libreoffice.org
Ohjeita viestien laadintaan: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
Listan arkisto: http://listarchives.libreoffice.org/fi/discuss/
Listalle lähetetyt viestit arkistoidaan julkisesti, eikä niitä voi poistaa

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.