Date: prev next · Thread: first prev next last


On Saturday 26 May 2012, Otto Kekäläinen wrote:
Tällaista yhteistyötä kannattaa ehdottomasti vaalia ja toivottavasti
laajentaa verkostoa. Ehkä muutaman vuoden kuluttua jokaisessa
korkeakoulussa olisi joka vuosi samantyyppinen kurssi,

Toivottavasti yhteistyö jatkuu. Laajeneminenkin olisi hyvä juttu. Tiettyjä 
haasteita kyllä muodostuu siitä, että nykyisellä mallilla tähän joudutaan 
sitomaan melko paljon vapaaehtoisten työaikaa. Laskeskelin, että kaikki 
työvaiheet mukaan lukien minulta on kulunut ja kuluu tulevina viikkoina 
ainakin 40 tuntia tähän projektiin. Toki saamamme hyödyt ovat tuota 40 
tuntiakin arvokkaammat, mutta se ei silti poista tätä resurssiongelmaa.

Olettehan mukana myös yleisellä lokalisointi-listalla
lokalisointi@lists.coss.fi?
(http://lists.coss.fi/mailman/listinfo/lokalisointi) Siellä
kannattaisi tiedottaa tämänkaltaisista edistysaskelista ja ehkä jopa
kirjoittaa uutinen asiasta coss.fi:hin, onhan tämä tavallaa jo
uutisarvoista.

En tiennytkään tuosta listasta. Olen nyt liittynyt sille, ja voin myöhemmin 
kirjoittaa sinne asiasta jotain.

Harri

-- 
Ohjeet listalta poistumiseksi: E-mail discuss+help@fi.libreoffice.org
Ohjeita viestien laadintaan: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
Listan arkisto: http://listarchives.libreoffice.org/fi/discuss/
Listalle lähetetyt viestit arkistoidaan julkisesti, eikä niitä voi poistaa

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.