Date: prev next · Thread: first prev next last


Hei!

Kiitos kommenteista, näitä saa laittaa enemmänkin :)

to 8.12.2011 16:43 Risto I. Jääskeläinen kirjoitti:
> Joukossa on joitain todella pahoja suomennoksia, kuten PV-->NA, mutta
> sitten kun vertaa erään kaupallisen taulukkolaskentaohjelmiston
> käyttämiä suomennoksia, niin nuo ovatkin ihan yhtä hyviä, itseasiassa
> ihan samoja. NA on juuri siksi huono, että se sekoittuu toiseen
> englanninkieliseen funktioon.

Tuo on tosiaan huono juttu. Vaihdetaanko vaikka PV -> NYKYINEN.ARVO ?


Jos yhteensopivuusongelmaa ei tule Exceliin verrattuna, niin ehkä NYKYARVO olisi ihan passeli nimitys, koska tätä termiä käytetään alalla, eikä tämä yhdyssana liene maallikollekaan epäselvempi kuin genetiivimuoto?

t. Risto

__
Tutustu Saunalahden edullisiin liittymiin osoitteessa http://www.saunalahtifi/


--
Ohjeet listalta poistumiseksi: E-mail discuss+help@fi.libreoffice.org
Ohjeita viestien laadintaan: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
Listan arkisto: http://listarchives.libreoffice.org/fi/discuss/
Listalle lähetetyt viestit arkistoidaan julkisesti, eikä niitä voi poistaa

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.