Date: prev next · Thread: first prev next last


On Saturday 10 December 2011, Risto I. Jääskeläinen wrote:
Jos yhteensopivuusongelmaa ei tule Exceliin verrattuna, niin ehkä
NYKYARVO olisi ihan passeli nimitys, koska tätä termiä käytetään alalla,
eikä tämä yhdyssana liene maallikollekaan epäselvempi kuin
genetiivimuoto?

Jäin vielä miettimään sitä, että jos muutamme tämän suomennoksen, pitäisikö 
myös funktiot NPV ja XNPV suomentaa toisella tavalla? Minulla ei riitä 
talousalan osaaminen parempien suomennosten keksimiseen, mutta sama PV on 
mukana näissä molemmissa nimissä.

Harri

-- 
Ohjeet listalta poistumiseksi: E-mail discuss+help@fi.libreoffice.org
Ohjeita viestien laadintaan: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
Listan arkisto: http://listarchives.libreoffice.org/fi/discuss/
Listalle lähetetyt viestit arkistoidaan julkisesti, eikä niitä voi poistaa

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.