Date: prev next · Thread: first prev next last


Moi,

Kiinnitin tuossa huomiota siihen, että LibreOfficen verkkosivuilla
sanottiin, ettei suomenkielisiä oppaita vielä ole.

Meillä on kuitenkin suomenkielisessä FLOSS Manuals -dokumentaatiowikissä
tämä Tampereen yliopiston teknisen viestinnän opiskelijoiden viime vuonna
kirjoittama OpenOffice-opas: http://fi.flossmanuals.net/openoffice/index

Tuonhan voisi kohtuullisen pienellä vaivalla päivittää uusimpaan
LibreOfficen versioon, jolloin suomenkielinen LibreOffice-opas olisi
tarjolla. Samalla voisi miettiä, että puuttuuko oppaasta jotain olennaista,
joka siihen pitäisi lisätä.

Kiinnostaisiko ihmisiä tällainen wikidokumentaatiohanke?

-- 
Best Regards
Tomi Toivio
Open Source Coordinator
http://fi.flossmanuals.net/
tomi@flossmanuals.net
+358445488856

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+help@fi.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/fi/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.