Date: prev next · Thread: first prev next last


Hei,

minullakin näyttää olevan kalenterissa vapaata tuona päivänä. Vähän
passiivisesti olen viime kuukausina OOo/LibO-blogia pitänyt, mutta
jonkinlaista ohjelman tuntemusta silti edelleenkin lienee, ja kokemusta
tämän tyyppisistä esiintymisistä.

Toki Otto voi mennä, jos on vahvasti motivoitunut, mutta voin olla tässä
vaikka varalla, jos kuitenkin jotain esteitä sattuisi. Eli pidän varauksen
kalenterissa ...

Näyttäisi olevan Ubuntun seuraavan LTS-julkaisun päivämäärä - liittyneekö
siihen?

JusSi

tilaisuuteen on kyllä ymmärtääkseni vapaa pääsy), joten esiintymisestä
kiinnostuneet voivat pyytää minulta tilaisuuden järjestäjän yhteystiedot.

Harri

--
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+help@fi.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/fi/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be
deleted
-- 
Jussi Silvonen
http://silvonen.wordpress.com/
http://mosapiha.wordpress.com/
http://silvonen.posterous.com/
http://www.mendeley.com/profiles/jussi-silvonen/
"Free software for free people!"

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+help@fi.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/fi/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.