Date: prev next · Thread: first prev next last


Moi,

En tiedä tunneko LibreOfficen asioita tarpeeksi paljon, mutta mulla on
esiintymisrutiinia ja voin mennä jos parempia ehdokkaita ei
ilmoittaudu.

26. lokakuuta 2011 18.45 Harri Pitkänen <hatapitk@iki.fi> kirjoitti:
Olisi tarvetta LibreOfficen (ohjelmiston ja TDF:n) tuntevalle henkilölle,
jolla olisi mahdollisuus puhua aiheesta Helsingissä 26.4.2012. Tuo on
torstaipäivä ja tilaisuus on iltapäivällä, joten en töiden takia pääse itse
paikalle.

Mitään huippuasiantuntijaa ei tarvita, riittää että pystyy pitämään aiheesta
alustuksen ja vastaamaan kysymyksiin. Yleisö on tietotekniikasta
kiinnostunutta mutta ei alan ammattilaisia, joten ihan perusasioistakin voi
kertoa. Toki silti olisi hienoa, jos puhuja olisi ollut projektissa tavalla
tai toisella itsekin mukana ja pystyisi omakohtaisten kokemuksien kautta
valottamaan jotain osa-aluetta vähän syvällisemminkin.

Ilmeisesti tilaisuuden yksityiskohdat eivät vielä ole julkisia (itse
tilaisuuteen on kyllä ymmärtääkseni vapaa pääsy), joten esiintymisestä
kiinnostuneet voivat pyytää minulta tilaisuuden järjestäjän yhteystiedot.

Harri

--
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+help@fi.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/fi/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

-- 
Otto Kekäläinen                   []         otto@fsfe.org
Finnish Team Coordinator        [][][]  GPG/PGP 0xB7F7E4E1
Free Software Foundation Europe   ||      +358 44 566 2204
http://www.fsfe.org/                      finland@fsfe.org

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+help@fi.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/fi/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.