Date: prev next · Thread: first prev next last


Koska kiinnostusta tiedotteiden kirjoittamiseen on kuulunut, niin 
julkaisutiedotteista olisi hyvä aloittaa. Niitä tulee säännöllisesti ja melko 
usein, ja niiden perusrakenne on samanlainen. Julkaisuhaara versiolle 3.4.4 on 
juuri luotu. Nyt on siis mahdollista kirjoittaa julkaisutiedotteen 
ydinkappale, eli se, jossa kerrotaan uuden version eroista entiseen 
verrattuna.

Kaikki tarvittava materiaali on julkisesti saatavilla. Tiedotetta voi 
luonnostella esimerkiksi Oton laatimalle Wiki-sivulle. Koska kyse on 
korjausversiosta, voi kaikki korjaukset lukaista nopeasti läpi ja valita 
niistä tiedotteessa mainittaviksi ne, jotka vaikuttavat oleellisilta 
(suomalaisille käyttäjille tai ihan yleisesti). Muut voi kuitata 
suurpiirteisesti "ohjelmiston vakautta parantaviksi korjauksiksi" tai mitä ne 
milloinkin sattuvat olemaan.

Harri

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+help@fi.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/fi/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.