Date: prev next · Thread: first prev next last


On Saturday 30 April 2011, Harri Pitkänen wrote:
- Voitte suomentaa Pootlessa varaamattomia osuuksia. Käyttöliittymä on
tällä  hetkellä kokonaan varaamatta, eli sdext-lisäosia voi suomentaa.
Ohjeissa on myös varaamattomia osia, ja ohjeitahan voi nyt hyvin
suomentaa, kun käyttöliittymä on valmis.

Sain varaamani ohjeen osat suomennettua. Koska näyttää siltä, ettei 
suomennoksia tai suomennosehdotuksia ole tullut muualta, teen nyt niin, että 
varaan yksinkertaisuuden vuoksi kaiken (sekä käyttöliittymästä että ohjeista) 
itselleni suomennettavaksi. Jos joku muu kuitenkin olisi halunnut suomentaa, 
niin ilmoittakaa tänne listalle.

Harri

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+help@fi.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/fi/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.