Date: prev next · Thread: first prev next last


Suomennostyön tilanne tällä hetkellä:

- Käyttöliittymä on kokonaan suomennettu siinä laajuudessa kuin 
aikaisemminkin. Eli kaikki paitsi sdext-hakemistossa olevat lisäosat on 
suomennettu.
- Käyttöliittymästä on korjattu tähän mennessä wikiin raportoidut 
suomennosvirheet:

  http://wiki.documentfoundation.org/FI/Suomennosvirheet

Merkitsin TDF:n wikissä virheet korjatuiksi. Korjasin myös OOo:n wikiin 
raportoidut virheet, mutta en kehdannut tehdä sinne asiasta merkintää, koska 
se on kuitenkin OOo:n wiki.
 - Aloitan pian ohjeiden suomennoksen päivittämisen. Varasin tätä varten osan 
po-tiedostoista Pootlen ulkopuolella suomennettavaksi.

Ainakin Windowsissa uusin beta (3.4 beta 3) tuntuisi nopean testailun 
perusteella toimivan ja olevan suomennosten osalta kunnossa (wikissä mainitut 
suomennoskorjaukset eivät ole vielä tässä betassa mukana, mutta tulevat 
seuraavaan). Linuxissa (Ubuntu) en sen sijaan saanut tätä betaa edes 
käynnistymään, tästä on jo raportoitu bugikin. RPM-pakettien pitäisi 
ilmeisesti toimia, mutta en ole kokeillut.

Tässä vaiheessa on vielä mahdollista parantaa suomennosten tasoa:
- Voitte suomentaa Pootlessa varaamattomia osuuksia. Käyttöliittymä on tällä 
hetkellä kokonaan varaamatta, eli sdext-lisäosia voi suomentaa. Ohjeissa on 
myös varaamattomia osia, ja ohjeitahan voi nyt hyvin suomentaa, kun 
käyttöliittymä on valmis.
- Voitte testailla uusinta betaa ja raportoida suomennosvirheistä. Virheet voi 
raportoida suomennosehdotuksina suoraan Pootleen tai yllä mainitulla wiki-
sivulla. Myös tänne postituslistalle voi raportoida.

Harri

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+help@fi.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/fi/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.