Date: prev next · Thread: first prev next last


asensin W7 ympäristöön LibO 3.4 RC2 kahden ja positiivista oli se, että se
nyt toimii ylipäänsä kuin RC1 joka oli huonoin RC kautta aikojen. Mutta
tällainen ongelma tässä muuten toimivassa ehdokkaassa on, että kun asettaa
käyttöliittymän kielen suomeksi niin valikot jäävät edelleen englanniksi.

Beta 2 on lokalisoinnin osalta edelleen pahasti rikki, eli suomennosten
testaaminen kannattaa jättää myöhempiin versioihin. Toisaalta suomennokset
eivät olisi olleet muutenkaan vielä valmiit. Sain käyttöliittymän lisäosia
lukuun ottamatta suomennettua loppuun vasta eilen.

Sekaannusten välttämiseksi kannattaa muuten muistaa, että beta on eri asia
kuin rc. Eli RC1 on vielä julkaisematta, sen aika on vasta toukokuussa.
Betat ovat varhaisempia testiversioita, ja niissä on usein tunnettuja
bugeja kun taas rc:t periaatteessa oletetaan julkaisukelpoisiksi kunnes
toisin todistetaan. Mutta beta1 oli tosiaan poikkeuksellisen
heikkolaatuinen.

Harri


-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+help@fi.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/fi/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.