Date: prev next · Thread: first prev next last


On Sunday 06 February 2011, REDACTED wrote:
Muuten OS X:n ohjeita ei ole tarkistettu mitenkään koska kukaan ei ole
kokeillu sillä käyttöjärjestelmällä.

Sen verran voi varmaan olettaa, että englanninkieliset ohjeet ovat sisältönsä 
puolesta oikein.

Joten tarkistettavaksi jää vain suomenkieliset käyttöliittymätekstit ja 
termit. Asennusohjelman tekstit voi tarkistaa LibreOfficen (tai tässä 
vaiheessa vielä OOo:n) suomennoksista:

https://openoffice-fi.svn.sourceforge.net/svnroot/openoffice-
fi/trunk/po/setup_native/source/mac.po

OS X:n käyttöliittymissä esiintyvät sanat ja termit voi tarkistaa vaikkapa 
Applen suomenkielisistä verkko-ohjeista:

  http://support.apple.com/kb/HT2474?viewlocale=fi_FI&locale=fi_FI

Tämän perusteella vaikuttaa siltä, että termiä "telakka" ei käytettäisi OS 
X:ssä, vaan "dock" on "dock" myös suomeksi (niin ikävältä kuin se 
kuulostaakin).

Harri

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+help@fi.libreoffice.org
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/fi/discuss/
*** All posts to this list are publicly archived for eternity ***

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.