Date: prev next · Thread: first prev next last


On Sunday 06 February 2011, REDACTED wrote:
Ohjepaketin asennusohjeet windowsiin kannattaisi julkaista vai eikö se
ole tarpeelista?

Julkaisin ne heti kun sain korjattua kielivirheet.

Ja toinen kysymys etusivusta. Onko päivämäärien välissä (päivässä,
kuukaudessa ja vuodessa) olevat ylimääräiset välilyönnit
tarkoituksella laitettu?

Niissä ei ole välilyöntejä vaan "ohukkeet" eli tavallista kapeammat välit, ja 
ne ovat kyllä tarkoituksella siinä. Ihan ilman väliä kirjoitettuna nuo 
korostetut päivämäärät eivät näyttäneet minusta oikein hyviltä.

Nykyinen suositus taitaa olla, että päivämääriin ei tulisi lainkaan väliä. 
Mutta kun tässä on kyse otsikkomaisesta tekstistä, olen asiasta hiukan eri 
mieltä. Laitoin nyt luonnossivulle ensimmäiseen päivämäärään ohukkeiden 
tilalle "hienot välit" eli vielä kapeammat. Se voisi olla hyvä 
kompromissiratkaisu, mitä mieltä olette?

  http://www.cs.tut.fi/~jkorpela/kielenopas/5.2.html

Harri

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+help@fi.libreoffice.org
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/fi/discuss/
*** All posts to this list are publicly archived for eternity ***

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.