Date: prev next · Thread: first prev next last


On Sunday 30 January 2011, REDACTED wrote:
Järjestelmässä on nyt tosi paljon julkaistavaa. Melkein kaikilta sivuilta
piti tasata teksti tai osa teksteistä vasemmalle. Muuten teksti näytti
siltä että siinä on liian paljon ylimääräisiä välilyöntejä sanojen
välissä. Esim. Opera -selaimessa ne välilyönnit näytti minulla tosi
rumalta ja vähän häiritsevältäkin. Joten toivoisin että kun kirjoitellaan
sivuille niin käytetään niitä tasaustoimintoja näiden ongelmien
välttämiseen.

Näin tosiaan kannattaa tehdä. Mutta käytetään näitä toimintoja vain 
tekstikappaleissa, otsikoiden tasausta ei yleensä tarvitse muuttaa.

Tuo SilverStripe laittaa ne muuten näyttämään että sanojen
välissä on liian paljon välilyöntejä ilman tasaustoimintoja.


Myös laitoin lisää tietoa ja asiaa muutamille sivuille.

Tuota noin... 31 muutettua sivua? On hienoa, että jaksat panostaa sivustoomme, 
mutta muutostesi joukossa on paljon keskeneräistä asiaa (ohje- ja 
kielipakettien asennusohjeet) sekä sellaista, joka vaatisi enemmän keskustelua 
tällä listalla (LibreOffice Portable). Jotta homma pysyisi paremmin 
hallinnassa, olisi helpompaa, jos edettäisiin pienemmissä erissä.

Teen nyt sillä tavalla, että
- julkaisen sivut, joilla muutokset ovat selkeästi oikein
- hylkään sivut, joilla on virheellisiä muutoksia, ja joissa muutosten 
tekeminen uudestaan on yhtä helppoa tai helpompaa kuin luonnoksen korjaaminen
- jätän luonnostilaan + kirjoitan tälle listalle erilliset viestit 
muutoksista, jotka vaativat keskustelua.

Käydään tämä prosessi nyt loppuun ennen kuin tehdään lisää muutoksia sivuille.

Harri

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+help@fi.libreoffice.org
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/fi/discuss/
*** All posts to this list are publicly archived for eternity ***

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.