Date: prev next · Thread: first prev next last


Laitoin julkaisunpyynnön eteenpäin.

Se sivu toimii  moitteettomasti (En huomannut rakennemuutoksia, vaikka
Workflow höpöttääkin mitä sattuu) ja näkyykin aivan niin kuin pitääkin draw
site -kohdassa IE:ssä ja Firefoxissa.


30. tammikuuta 2011 15.21 Harri Pitkänen <hatapitk@iki.fi> kirjoitti:

On Sunday 30 January 2011, REDACTED wrote:
Eli toisinsanoen, vaihdan lisäosa sivun kuvan siihen "uuteen" ja
laitan sitte julkaisupyynnön sivusta sen jälkeen?

Jep. Kannattaa samalla varmistaa (vaikka sieltä HTML-näkymästä), ettei
vahingossa tule muita muutoksia.

Harri

--
Unsubscribe instructions: E-mail to 
discuss+help@fi.libreoffice.org<discuss%2Bhelp@fi.libreoffice.org>
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/fi/discuss/
*** All posts to this list are publicly archived for eternity ***-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+help@fi.libreoffice.org
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/fi/discuss/
*** All posts to this list are publicly archived for eternity ***

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.