Date: prev next · Thread: first prev next last


On Sunday 30 January 2011, REDACTED wrote:
Ja tossa lisäosat sivulla muutin sen kuvan siihen "uuteen". Nyt se näköjään
hylättiin julkaisuehdotus. Miksi?

Siellä oli tapahtunut rikkoontumista itse sivun sisällössä. Tätä oli myös 
muutamalla muulla sivulla. Voi olla SilverStripen aikaansaannostakin, mutta 
arvelin kuitenkin, että helpompaa on vaihtaa kuva uudestaan kuin etsiä ja 
korjata kaikki muutokset rivi riviltä läpi.

Noista tasausmuutoksista hylkäsin osan sen takia, että tasausta oli 
"kovakoodattu" elementteihin, jotka eivät sitä tarvitse. Eli nähdäkseni 
ainoastaan p-elementit vaativat tasauksen vasemmalle, joten otsikoihin ja 
listoihin sitä ei kannata laittaa. Kovakoodattujen tyylien lisäämisestä niihin 
ei ole hyötyä koska ne muutenkin tasautuvat vasemmalle, ja siitä voi olla 
haittaakin tulevaisuudessa, jos sivuston yleiseen tyyliin tehdään muutoksia.

Harri

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+help@fi.libreoffice.org
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/fi/discuss/
*** All posts to this list are publicly archived for eternity ***

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.