[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[da-stavekontrol] Vim bruger 11 år gammel ordbog


Gider jer der ved noget om ordbøger læse https://github.com/vim/vim/issues/3128 hvor jeg skriver om at Vim ser ud til at bruge en ordbog der blev opdateret for 11 år siden.

Så vi kan finde ud af hvordan Vim kan komme til at bruge den seneste version.

Er det fordi filerne skal opdateres der hvor Vim henter dem fra eller skal Vim hente dem et andet sted eller er det jer med stavekontrolden.dk der skal opdatere filerne der hvor de ligger?

--
Send en e-mail til stavekontrol+unsubscribe@da.libreoffice.org for instruktioner om hvordan du ophæver dit abonnement
Problemer? https://da.libreoffice.org/kontakt-os/postlister/
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
Listens arkiv er tilgængelig på https://listarchives.libreoffice.org/da/stavekontrol/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy

Follow-Ups:
Re: [da-stavekontrol] Vim bruger 11 år gammel ordbogLeif Lodahl <leiflodahl@gmail.com>
SV: [da-stavekontrol] Vim bruger 11 år gammel ordbogEsben Aaberg <esben_aaberg@yahoo.com>
Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.