[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[da-stavekontrol] "da_DK" til "da"


Jeg skrev vist nok tidligere om at ændre stavekontrol-filerne fra at bruge "da_DK" til blot "da".

F.eks. ser jeg myspell-da_DK i openSUSE som bruger "da_DK" hvor de andre pakker blot bruger "da".

Jeg kunne godt tænkte mig at myspell-da_DK blev ændret til myspell-da sådan at oversættelserne af diverse software er samlet under "da" i stedet for at det er opdelt i da_DK og da.

dict-da-2.4.oxt ser også ud til at bruge en blanding.
Filnavnet bruger "da" men det meste af indholdet bruger "da_DK" men help-mappen bruger "da".

Er der nogen der har nogen kommentarer til det eller har noget imod at det bliver ændret fra "da_DK" til "da"?

--
Send en e-mail til stavekontrol+unsubscribe@da.libreoffice.org for instruktioner om hvordan du ophæver dit abonnement
Problemer? https://da.libreoffice.org/kontakt-os/postlister/
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
Listens arkiv er tilgængelig på https://listarchives.libreoffice.org/da/stavekontrol/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy

Follow-Ups:
SV: [da-stavekontrol] "da_DK" til "da"Esben Aaberg <esben_aaberg@yahoo.com>
Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.