[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

SV: [da-stavekontrol] "da_DK" til "da"


Hej Scootergrisen
Du blander lidt æbler og bananer sammen, men lad os se om vi ikke kan kaste lidt lys på hvad der er hvad.
openSUSE genpakker filerne fra Stavekontrolden, og placere dem i nogle mapper de har defineret, og i den proces skal de være velkommende til at modificere og omdøbe efter behov og æstetik. openSUSE eller deres fællesskabsbidrager har valgt at placere filerne i pakker ved navn myspell-da_DK og myspell-danish. Ser jeg på de fleste myspell-pakker i openSUSE, så har de valgt at døbe dem med -sprogkode_landekode, hvor pendanten i Debian verdenen er hunspell-da og kun de sprog der har varianter har landekode med. Så spørgsmålet skal åbnes i openSUSE regi. Personlig er jeg græskkatolsk om der er "danish", "da" eller "da_DK" der står på en given pakke, så længe der er kontinuitet og konsekvens i valget.
Når det kommer til .oxt udgivelsen, vil jeg foretrække at fortsætte med da_DK.dic for at bevare kontinuiteten. Jeg synes også det giver en nemmer genkendelse af hvor sproget høre hjemme. F.eks. en fil bo.dic har jeg lidt svær ved at placere, hvorimod bo_CN.dic straks fortæller mig at det er et kinesisk sprog. Vi har også en udgivelse med da.dic i Mozillas .xpi udvidelse, denne udgivelse adskiller sig minimalt fra .oxt udgaven, da den håndtere forkortelser på en anden måde, dog vil Mozilla-udgaven være at foretrække i de fleste programmer på nær LibreOffice og (Apache) OpenOffice(.org).
Når vi vælger "da" til hjælpefilerne, så er det fordi den skal integrere med hjælpen i LibreOffice og OpenOffice.org.
Når det kommer til navngivningen af .dic/.aff filerne er der ingen konvention, men _ har en betydning, da man kan have tillægs-dic-filer uden .aff-filer, da tillægsfilerne følger hoved-aff-filen. F.eks. da_vejnavne.dic. Da jeg ikke har eksperimenteret med tillægs-dic-filer, ved jeg ikke om det integrere med f.eks. LibreOffice eller om det kun kan bruges i Hunspell fra et kommandokald.


Med venlig hilsen

Esben Aaberg

Fra: scootergrisen <scootergrisen@gmail.com>
Til: stavekontrol@da.libreoffice.org; "dansk@dansk-gruppen.dk" <dansk@dansk-gruppen.dk>
Sendt: 15:01 søndag den 16. september 2018
Emne: [da-stavekontrol] "da_DK" til "da"

Jeg skrev vist nok tidligere om at ændre stavekontrol-filerne fra at
bruge "da_DK" til blot "da".

F.eks. ser jeg myspell-da_DK i openSUSE som bruger "da_DK" hvor de andre
pakker blot bruger "da".

Jeg kunne godt tænkte mig at myspell-da_DK blev ændret til myspell-da
sådan at oversættelserne af diverse software er samlet under "da" i
stedet for at det er opdelt i da_DK og da.

dict-da-2.4.oxt ser også ud til at bruge en blanding.
Filnavnet bruger "da" men det meste af indholdet bruger "da_DK" men
help-mappen bruger "da".

Er der nogen der har nogen kommentarer til det eller har noget imod at
det bliver ændret fra "da_DK" til "da"?

--
Send en e-mail til stavekontrol+unsubscribe@da.libreoffice.org for instruktioner om hvordan du ophæver dit abonnement
Problemer? https://da.libreoffice.org/kontakt-os/postlister/
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
Listens arkiv er tilgængelig på https://listarchives.libreoffice.org/da/stavekontrol/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy--
Send en e-mail til stavekontrol+unsubscribe@da.libreoffice.org for instruktioner om hvordan du ophæver dit abonnement
Problemer? https://da.libreoffice.org/kontakt-os/postlister/
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
Listens arkiv er tilgængelig på https://listarchives.libreoffice.org/da/stavekontrol/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy

Follow-Ups:
Re: [da-stavekontrol] "da_DK" til "da"scootergrisen <scootergrisen@gmail.com>
References:
[da-stavekontrol] "da_DK" til "da"scootergrisen <scootergrisen@gmail.com>
Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.