[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [da-stavekontrol] Ny sprog-feature i LibreOffice


Cool,
Jeg har skrevet en lille appetitvækker her:
https://libreofficedk.blogspot.dk/2017/12/forbedring-af-stavekontrollen.html

Har nogle af jer flere og bedre eksempler?
F.eks. fagtermer eller specielle ord.


/Leif

Den 8. december 2017 kl. 00.22 skrev Esben Aaberg <esben_aaberg@yahoo.com>:

> Hej Leif
>
> Så fik jeg endelig tid til at teste den nye feature, som er at finde i
> 6.0.0.0beta1.
> Og ja, det er rigtig at man kan lade egne ord arve bøjningen.
>
> Tilføjer man "lummergøj" med bøjning "bil", så kan man godt skrive
> "lummergøjer", og tilføjer man "Brno" med bøjning "Berlin", så kan man
> skrive "Sydbrno".
> Dog var præfikset ved at snyde mig, da jeg først prøvede med Odense og
> Vejle, som så ikke var opmærket med verdenshjørnerne.
> Men generelt burde Stavekontrolden, give en god understøttelse af denne
> funktion på dansk.
>
> Hint til dem der vil prøve at lege lidt med denne feature:
> Vælg Funktioner - Indstillinger - Sprogindstillinger - Skrivehjælp
> Vælg Rediger ... udfor Brugerdefinerede ordbøger, og ændre sprog for
> "standard" fra [Alle] til Dansk.
>
>
> Med venlig hilsen
> Esben Aaberg
>
> Fra: Leif Lodahl <leiflodahl@gmail.com>
> Til: "stavekontrol@da.libreoffice.org" <stavekontrol@da.libreoffice.org>
> Sendt: 17:16 søndag den 12. november 2017
> Emne: [da-stavekontrol] Ny sprog-feature i LibreOffice
>
> Jeg tænkte at det kunne være interessant for denne liste.
>
> László Németh har endnu en gang haft fingeren oppe af lommen, og denne gang
> med en temmelig kompliceret ting.
>
> Læs her:
> https://wiki.documentfoundation.org/ReleaseNotes/6.0#.E2.80.
> 9CGrammar_By.E2.80.9D_spell_checking
>
> Som jeg læser det, og I må gerne be- eller afkræfte, så giver det mulighed
> for at lægge et ord ind i brugerordbogen, og lade det nye ord "arve"
> bøjningsregler fra et helt andet ord.
>
> Jeg kan ikke finde denne feature i alfa1-versionen, men måske er den i
> daily built.
>
> Spændende, omend det nok ikke er noget alle og enhver får brug for.
>
>
> /Leif
>
> --
> Send en e-mail til stavekontrol+unsubscribe@da.libreoffice.org for
> instruktioner om hvordan du ophæver dit abonnement
> Problemer? https://da.libreoffice.org/kontakt-os/postlister/
> Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
> Listens arkiv er tilgængelig på https://listarchives.libreoffice.org/da/
> stavekontrol/
> Alle beskeder du sender til listen bliver publiseret her og kan ikke
> efterfølgende slettes
>
>
>
> --
> Send en e-mail til stavekontrol+unsubscribe@da.libreoffice.org for
> instruktioner om hvordan du ophæver dit abonnement
> Problemer? https://da.libreoffice.org/kontakt-os/postlister/
> Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
> Listens arkiv er tilgængelig på https://listarchives.libreoffice.org/da/
> stavekontrol/
> Alle beskeder du sender til listen bliver publiseret her og kan ikke
> efterfølgende slettes
>

--
Send en e-mail til stavekontrol+unsubscribe@da.libreoffice.org for instruktioner om hvordan du ophæver dit abonnement
Problemer? https://da.libreoffice.org/kontakt-os/postlister/
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
Listens arkiv er tilgængelig på https://listarchives.libreoffice.org/da/stavekontrol/
Alle beskeder du sender til listen bliver publiseret her og kan ikke efterfølgende slettes

References:
[da-stavekontrol] Ny sprog-feature i LibreOfficeLeif Lodahl <leiflodahl@gmail.com>
SV: [da-stavekontrol] Ny sprog-feature i LibreOfficeEsben Aaberg <esben_aaberg@yahoo.com>
Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.