[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[da-stavekontrol] Ny sprog-feature i LibreOffice


Jeg tænkte at det kunne være interessant for denne liste.

László Németh har endnu en gang haft fingeren oppe af lommen, og denne gang
med en temmelig kompliceret ting.

Læs her:
https://wiki.documentfoundation.org/ReleaseNotes/6.0#.E2.80.9CGrammar_By.E2.80.9D_spell_checking

Som jeg læser det, og I må gerne be- eller afkræfte, så giver det mulighed
for at lægge et ord ind i brugerordbogen, og lade det nye ord "arve"
bøjningsregler fra et helt andet ord.

Jeg kan ikke finde denne feature i alfa1-versionen, men måske er den i
daily built.

Spændende, omend det nok ikke er noget alle og enhver får brug for.


/Leif

--
Send en e-mail til stavekontrol+unsubscribe@da.libreoffice.org for instruktioner om hvordan du ophæver dit abonnement
Problemer? https://da.libreoffice.org/kontakt-os/postlister/
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
Listens arkiv er tilgængelig på https://listarchives.libreoffice.org/da/stavekontrol/
Alle beskeder du sender til listen bliver publiseret her og kan ikke efterfølgende slettes

Follow-Ups:
SV: [da-stavekontrol] Ny sprog-feature i LibreOfficeEsben Aaberg <esben_aaberg@yahoo.com>
Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.