[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[da-stavekontrol] Adjektiv, dobbeltkonsonant, -st - Stavekontrolden 2.4


Nyopdaget fejl føjet til ToDo-listen over opgaver der skal løses før Stavekontrolden 2.4.
"Adjektiv, dobbeltkonsonant, -st" har en implementeringsfejl, så
mistænksommst (godkendes)mistænksomst (markeres som stavefejl)

Fra RO:mistænksom adj., -t, -me; mistænksommere, mistænksomst (mistroisk)
Det er ca. 71 ord der er påvirket.
Der er stadig 2 andre uløste opgaver på ToDo-listen til Stavekontrolden 2.4. Hvor den ene opgave "/976 på sidste stærkt bøjet", krævede en rettelse i bygge-scriptet. Denne rettelse introducerede, eller retter forstærkede andre gamle høstningsfejl og har flere gange hevet andre udfordringer med sig, hvilket har betydet at det ikke har været ligetil at lave en udgivelse undervejs. Dog tror jeg på at "/976 på sidste stærkt bøjet" er ved at stabilisere sig.

Mvh.Esben Aaberg

--
Send en e-mail til stavekontrol+unsubscribe@da.libreoffice.org for instruktioner om hvordan du ophæver dit abonnement
Problemer? http://da.libreoffice.org/kontakt-os/postlister/
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
Listens arkiv er tilgængelig på http://listarchives.libreoffice.org/da/stavekontrol/
Alle beskeder du sender til listen bliver publiseret her og kan ikke efterfølgende slettes

Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.