[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[da-stavekontrol] OOFarvOrd


Hej Leif
Da jeg bøvlede lidt med nogle komma i dag, endte det med at jeg hentede OOFarvOrd!https://extensions.libreoffice.org/extensions/farvord
Kender du til vedligeholdelsesstatussen på den? Kan se det er Finn der oprindelig skrev koden og dig der har lagt den op!

Jeg har prøvet at bruge den, men den kaster en RuntimeError forskellige steder, hvis man har tilvalgt en eller flere ting i opsætningen.
Disse 3 elementer indgår altid i den linje, hvor fejlen meldes:instance.execute( Array(function_struct) )
https://sites.google.com/site/farvord/farvord-til-openoffice

Med venlig hilsen
Esben Aaberg

--
Send en e-mail til stavekontrol+unsubscribe@da.libreoffice.org for instruktioner om hvordan du ophæver dit abonnement
Problemer? http://da.libreoffice.org/kontakt-os/postlister/
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
Listens arkiv er tilgængelig på http://listarchives.libreoffice.org/da/stavekontrol/
Alle beskeder du sender til listen bliver publiseret her og kan ikke efterfølgende slettes

Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.