[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[da-stavekontrol] Rettigheder på extensions.libreoffice.org


Hej Leif
Jeg prøver at rette kompatibilitet på nogle af de gamle udvidelser påhttps://extensions.libreoffice.org/extensions/stavekontrolden-danish-dictionary
Men jeg får en " Error     There were some errors."!
Jeg tror at det måske er noget med rettigheder. Så jeg ville høre dig, om du vil prøve at logge på, og trykke på "Sharing", og her give mig alle rettigheder? Det ser nemlig ud til at man kan give andre bruger rettigheder.

Med venlig hilsen
Esben Aaberg


--
Send en e-mail til stavekontrol+unsubscribe@da.libreoffice.org for instruktioner om hvordan du ophæver dit abonnement
Problemer? http://da.libreoffice.org/kontakt-os/postlister/
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
Listens arkiv er tilgængelig på http://listarchives.libreoffice.org/da/stavekontrol/
Alle beskeder du sender til listen bliver publiseret her og kan ikke efterfølgende slettes

Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.