[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[da-stavekontrol] Sprognævnet frigiver Retskrivningsordbogen


I forbindelse med finanslovsforhandlingerne er der fra 2018 og frem
øremærket 0,5 mio. kr. til Dansk Sprognævn til at frikøbe
Retskrivningsordbogen til sprogteknologiske formål.

https://dsn.dk/nyt/nyheder/2017/sprognaevnets-ordlister-bliver-gratis-fra-2018


Er det noget vi kan få nytte af?

Hvis det giver mening, vil jeg gerne skrive en artikel til nyhedsbrevet,
men jeg skal have input.


/Leif

--
Send en e-mail til stavekontrol+unsubscribe@da.libreoffice.org for instruktioner om hvordan du ophæver dit abonnement
Problemer? https://da.libreoffice.org/kontakt-os/postlister/
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
Listens arkiv er tilgængelig på https://listarchives.libreoffice.org/da/stavekontrol/
Alle beskeder du sender til listen bliver publiseret her og kan ikke efterfølgende slettes

Follow-Ups:
SV: [da-stavekontrol] Sprognævnet frigiver RetskrivningsordbogenEsben Aaberg <esben_aaberg@yahoo.com>
Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.