Date: prev next · Thread: first prev next last


Ahoj,

bylo by fajn, kdybychom se domluvili, jak překládat názvy nových typů uživatelského rozhraní v LibreOffice, souhrnně označovaných jako "notebookbar". Před rokem jsem se na to dotazoval na l10n.cz [1], a tak shrnu nápady, tam co zazněly:

notebookbar - notebookbar (ponechat originál), lišta karet, notes, dynamická nabídka, chameleon

jednotlivé typy notebookbaru:
contextual groups - kontextové skupiny, skupiny nabídek, skupiny podle kontextu, nástroje seskupené podle kontextu contextual single - kontextová lišta, jednořádková nabídka, nabídka podle kontextu
tabbed - karty, pás karet
tabbed compact - kompaktní karty

od té doby byly doplněny dva další typy:
groupedbar full
groupedbar compact

Pro srovnání slovenská verze: notebookbar, kontextové skupiny, kontextové kompaktné, so záložkami, úplný združený panel, kompaktný združený panel

Vyhraněný názor na překlad nemám. Zachoval bych rozdělení na kompaktní/bez přívlastku, pro tři kategorie mi vychází názvy "kontextové", "karty" a "skupiny", ale nebráním se lepším alternativám.

U "notebookbaru" by se mi zamlouvala česká podoba a nejvíc se mi líbí "chameleon" - nečekám ale, že by to byl většinový názor:))


Díky předem za všechny náměty,
Standa


[1] http://lists.l10n.cz/pipermail/diskuze/2017-February/thread.html

--
For unsubscribe instructions e-mail to: lokalizace+unsubscribe@cz.libreoffice.org
Problems? https://www.libreoffice.org/get-help/mailing-lists/how-to-unsubscribe/
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/cz/lokalizace/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.