Date: prev next · Thread: first prev next last


Ahoj.

Abychom oživili naše aktivity, komunikaci a taky se trochu lépe poznali, kdo kam přispívá atp., chci během jara začít pravidelná lokalizační setkání a potenciálně i nějaký celodenní či vícedenní hackathon.

Moje představa o formátu setkání je sejít se později odpoledne/večer v prostorách s promítačkou a udělat pár krátkých přednášek, celkem max. 2 hodiny, na přihlášená témata. Může to být pro začátek představení projektů a týmů, ukázky nástrojů, nějaké komunitní výzvy apod. Pak můžeme pokračovat volnou diskuzí ať už na stejném místě s nějakým občerstvením, nebo někde v hospodě.

Z prvních pár setkání by nám mohla krásně vyplynout témata a úkoly, na která se můžeme zaměřit během celodenní nebo víkendové akce. Plánování hackathonu ale nechme na později, začněme jednodušším setkáním.

Předpokládám, že první místo setkání bude Praha nebo Brno, ale možná se pletu. Poprosím vás tedy o vyplnění tohoto dotazníku, případně můžete poznámky, názory a tipy psát do diskuze (diskuze@lists.l10n.cz).

Dotazník k lokalizačním setkáním <https://goo.gl/forms/e1PgcBkAzslhhI9l1>
Průběžné výsledky <https://goo.gl/h5JDZ7>

--
Michal

P. S. Jak si můžete všimnout, seznam příjemců je opravdu dlouhý (a možná jsem nějaký mailing list i vynechal). Směřujme prosím diskuzi na jedno místo, konkrétně diskuze@lists.l10n.cz, kam budu posílat další informace.


--
For unsubscribe instructions e-mail to: lokalizace+unsubscribe@cz.libreoffice.org
Problems? https://www.libreoffice.org/get-help/mailing-lists/how-to-unsubscribe/
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/cz/lokalizace/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.