Date: prev next · Thread: first prev next last


Ahoj.

Tak tu máme výsledky.

*Forma setkání:*
Většina odpovědí byla buď "Pro každé setkání vybereme předem téma nebo témata a o nich se budeme bavit" nebo "Pro každé setkání vybereme téma/úkol a něm budeme pracovat (doplnění slovníku, obsah wiki, vylepšení nástrojů, ...)". Navrhuji se tedy toho držet a pro první setkání nějaké téma zvolit. Jelikož to bude první setkání:

1. Měli bychom se trochu seznámit.
2. Pracovat na společných věcech - udělat rešerši stávajících
   materiálů, podkladů nebo na papíře napsaných znalostí jednotlivých
   týmů a dostat je na L10n Wiki, nebo alespoň připravit plán, jak je
   tam dostat. Ať už přímo, nebo formou odkazu.
3. Domluvit se na organizaci a programu dalšího setkání.

*Kdy:*
Trochu podle mých očekávání vyhrál pracovní den odpoledne/večer. Samozřejmě počítám s tím, že vždycky záleží, který zrovna to bude týden. Pokusím se tedy určit konkrétní termín co nejdříve. Předběžně bych to cílil na půlku až konec dubna.

*Kde:*
Početně vyhrála Praha, ale hodně hlasů bylo i pro Brno (nezkoumal jsem, kolik lidí hlasovalo pro obě města najednou). Pro mne bude jednodušší udělat první setkání v Praze, protože to jednoduše jsem, ale udělat i v Brně by bylo super. Našel by se nějaký dobrovolník, který by zajistil organizaci, ať už na podobný termín jako v Praze, nebo podle zkušeností z Prahy?

Do kopie e-mailu přidávám i Radima Klašku (Drupal.cz), pokud náhodou už v diskuzi přihlášený není.

Radime, bavili jsme se spolu, jestli by nešlo udělat to setkání tak trochu pod hlavičkou Drupal.cz a vypůjčit si tak prostory v Českém Rozhlase. Bylo by tam nějaký všední den od půlky dubna dále večer volno, a mohl bys mi prosím ty nebo kdokoliv z týmu trochu pomoci s přípravami?

Michal

Dne 4.3.2018 v 09:50 Michal Stanke napsal(a):
Ahoj.

Abychom oživili naše aktivity, komunikaci a taky se trochu lépe poznali, kdo kam přispívá atp., chci během jara začít pravidelná lokalizační setkání a potenciálně i nějaký celodenní či vícedenní hackathon.

Moje představa o formátu setkání je sejít se později odpoledne/večer v prostorách s promítačkou a udělat pár krátkých přednášek, celkem max. 2 hodiny, na přihlášená témata. Může to být pro začátek představení projektů a týmů, ukázky nástrojů, nějaké komunitní výzvy apod. Pak můžeme pokračovat volnou diskuzí ať už na stejném místě s nějakým občerstvením, nebo někde v hospodě.

Z prvních pár setkání by nám mohla krásně vyplynout témata a úkoly, na která se můžeme zaměřit během celodenní nebo víkendové akce. Plánování hackathonu ale nechme na později, začněme jednodušším setkáním.

Předpokládám, že první místo setkání bude Praha nebo Brno, ale možná se pletu. Poprosím vás tedy o vyplnění tohoto dotazníku, případně můžete poznámky, názory a tipy psát do diskuze (diskuze@lists.l10n.cz).

Dotazník k lokalizačním setkáním <https://goo.gl/forms/e1PgcBkAzslhhI9l1>
Průběžné výsledky <https://goo.gl/h5JDZ7>
F
--
Michal

P. S. Jak si můžete všimnout, seznam příjemců je opravdu dlouhý (a možná jsem nějaký mailing list i vynechal). Směřujme prosím diskuzi na jedno místo, konkrétně diskuze@lists.l10n.cz, kam budu posílat další informace.--
For unsubscribe instructions e-mail to: lokalizace+unsubscribe@cz.libreoffice.org
Problems? https://www.libreoffice.org/get-help/mailing-lists/how-to-unsubscribe/
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/cz/lokalizace/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.