Date: prev next · Thread: first prev next last


Ahoj,

návrhy z minula jsou začleněny - díky za připomínky, byly užitečné. Zkusím stihnout ještě následující várku, opět ocením komentáře:

1. "e-mail"
- kromě překladu "e-mail", "e-mailový" je často "elektronická pošta", "e-mail address/message" pak většinou jako "adresa/zpráva elektronické pošty"
- návrh: sjednotit na "e-mail, e-mailová adresa/zpráva"
- jako výjimku bych asi nechal "e-mail program/application", což je přeloženo jako "poštovní klient"

2. "web page" (jedna stránka), "web site" (soubor stránek)
- v současnosti velmi různě:
web page – webová stránka, web stránka, WWW stránka, stránka, web
website, web site – webová stránka, WWW stránky, www stránky, stránky
Web Wizard – Průvodce vytvořením WWW stránky
- l10n.cz má website jako "webové stránky", Microsoft má "webová stránka" a "web" - návrh: mám nějak zažito webpage - "webová stránka" a website - "webové stránky" (ale tady by určitě šel i "web") + Web Wizard – "průvodce webovými stránkami" (resp. "průvodce webem")

3. označení slovníků
např. "Hungarian spelling dictionary, hyphenation..."
– nyní buď jako "kontrola pravopisu, dělení slov... pro maďarštinu", nebo "maďarský slovník pro kontrolu pravopisu, dělení slov..." - jednoznačnější mi připadá první varianta (přídavné jméno je stejné pro jazyk i stát)

4. "pixel"
- v současnosti: "pixel" i "bod" - což je ale v konfliktu s jednotkou "point"
- návrh: sjednotit na "pixel"

5. "authentication"
– většinou "autentizace", taky "přihlášení"
- v jiných projektech jako "ověření", MS: "ověřování"
- návrh: sjednotit na "autentizace"

Zdraví
Standa

--
For unsubscribe instructions e-mail to: lokalizace+unsubscribe@cz.libreoffice.org
Problems? http://www.libreoffice.org/get-help/mailing-lists/how-to-unsubscribe/
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/cz/lokalizace/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.