Date: prev next · Thread: first prev next last


Ahoj,

před blížícím se vydáním LibreOffice 4.3 je ideální čas pokročit ve sjednocování termínů, proto bych se zase chtěl o několika poradit.

Napřed dvě novinky ve 4.3:
1. "time based charting"
Tahle vlastnost zdá se funguje spíš experimentálně, ale snad jsem ji správně pochopil: po zapnutí je graf animovaný a plynule se v něm mění hodnoty. Jako překlad mě napadá něco ve smyslu "graf měnící se v čase" nebo "graf animovaný v čase".

2. "Fill Single Edit", "Single Edit"
Funkce se zkratkou Ctrl+apostrof, která do buňky zkopíruje obsah ze sousední buňky nahoře, přitom příslušně upraví odkazy ve vzorci. Nedopátral jsem se, jestli v Excelu existuje zažitý český překlad, proto bych to opsal nejspíš jako "Vyplnit podle buňky nad" a "Podle buňky nad".

Nějaké jiné návrhy?

A pár starších záležitostí:
3. "trend line"
- v současnosti převážně jako "regresní přímka" (UI), případně "linie trendu", "regresní křivka" (help) - což je poměrně zavádějící, lineární regrese je jen jedním z typů
- Excel má "spojnici trendu", Gnumeric "čáru trendu"
možnosti (nemám favorita):
- regresní křivka - podobá se současnému, ale neobsahuje "trend", navíc to může vypadat, že se netýká přímek (i když matematicky přímky pod křivky spadají)
- spojnice trendu - zažité z Excelu
- křivka trendu, čára trendu...

4. "bitmap"
- většinou jako "rastr" (u formátů souboru "rastrový obrázek"), v nápovědě místy "bitová mapa"
- návrh: sjednotit na "rastr" (formát souboru ponechat)

5. "cursor" a "mouse pointer"
- zřejmě rozlišeno věcně (cursor - blikající čárka v textu, pointer - šipka)
- v současnosti v UI oboje většinou jako "kurzor", v nápovědě různě
- návrh: rozlišit "cursor" - "kurzor" a "mouse pointer" - "ukazatel myši" (tak to má Microsoft a l10n.cz)

6. "row/column labels" v Calcu
- jako "popisky", v nápovědě často "záhlaví" (možná se záměrem používat "popisky řádků" a "záhlaví sloupců")
- návrh: sjednotit na "popisky"

Komentáře a nápady vítány!

Zdraví
Standa

--
For unsubscribe instructions e-mail to: lokalizace+unsubscribe@cz.libreoffice.org
Problems? http://www.libreoffice.org/get-help/mailing-lists/how-to-unsubscribe/
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/cz/lokalizace/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.