Date: prev next · Thread: first prev next last


Ahoj,

Stanislav Horáček píše v Pá 20. 06. 2014 v 19:28 +0200:

Napřed dvě novinky ve 4.3:
1. "time based charting"
Tahle vlastnost zdá se funguje spíš experimentálně, ale snad jsem ji 
správně pochopil: po zapnutí je graf animovaný a plynule se v něm mění 
hodnoty. Jako překlad mě napadá něco ve smyslu "graf měnící se v čase" 
nebo "graf animovaný v čase".

Je to vlastně 3D graf, ale zobrazený tak, že třetí rozměr je čas ;-) -
tedy skutečně, jak jsi napsal, zobrazuje, jak se hodnoty mění v čase.

Možná tedy "zobrazení hodnot v čase" nebo "graf hodnot v závislosti na
čase" nebo jen "graf hodnot v čase"?

2. "Fill Single Edit", "Single Edit"
Funkce se zkratkou Ctrl+apostrof, která do buňky zkopíruje obsah ze 
sousední buňky nahoře, přitom příslušně upraví odkazy ve vzorci. 
Nedopátral jsem se, jestli v Excelu existuje zažitý český překlad, proto 
bych to opsal nejspíš jako "Vyplnit podle buňky nad" a "Podle buňky nad".

Taky jsem nenašel, všude to jen opisují, jako např. "Copies a formula
from the cell above the active cell into the cell or the Formula Bar."

Asi bych volil to kratší "Podle buňky nad", ale jak uznáš za vhodné.

Nějaké jiné návrhy?

A pár starších záležitostí:
3. "trend line"
- v současnosti převážně jako "regresní přímka" (UI), případně "linie 
trendu", "regresní křivka" (help) - což je poměrně zavádějící, lineární 
regrese je jen jedním z typů
- Excel má "spojnici trendu", Gnumeric "čáru trendu"
možnosti (nemám favorita):
- regresní křivka - podobá se současnému, ale neobsahuje "trend", navíc 
to může vypadat, že se netýká přímek (i když matematicky přímky pod 
křivky spadají)
- spojnice trendu - zažité z Excelu
- křivka trendu, čára trendu...

Asi bych dal to "Spojnice trendu"...

4. "bitmap"
- většinou jako "rastr" (u formátů souboru "rastrový obrázek"), v 
nápovědě místy "bitová mapa"
- návrh: sjednotit na "rastr" (formát souboru ponechat)

OK

5. "cursor" a "mouse pointer"
- zřejmě rozlišeno věcně (cursor - blikající čárka v textu, pointer - šipka)
- v současnosti v UI oboje většinou jako "kurzor", v nápovědě různě
- návrh: rozlišit "cursor" - "kurzor" a "mouse pointer" - "ukazatel 
myši" (tak to má Microsoft a l10n.cz)

Rozhodně! :-)

6. "row/column labels" v Calcu
- jako "popisky", v nápovědě často "záhlaví" (možná se záměrem používat 
"popisky řádků" a "záhlaví sloupců")
- návrh: sjednotit na "popisky"

OK

Díky moc!
Kendy


-- 
For unsubscribe instructions e-mail to: lokalizace+unsubscribe@cz.libreoffice.org
Problems? http://www.libreoffice.org/get-help/mailing-lists/how-to-unsubscribe/
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/cz/lokalizace/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.