Date: prev next · Thread: first prev next last


Arkadaşlar merhaba,

Bildiğiniz gibi fonksiyolar Calc bileşenine işlev kazandıran en önemli
bileşenlerden biri. MS Windows'tan göç edenler veya Calc bileşeninde
kendisini eğitmek geliştirmek isteyenler için bu fonksiyoların
tanımları mevcut.

Bu tanımların hepsini çok şükür ki gömülü yardım(F1)'de çevirmiş
bulunmaktayız. Ayrıca konuyla ilgili ingilizce bir rehber de
bulunmakta.

Ben bu rehber kitabın fonksiyonlar tanımı hanelerine Türkçe
karşılıklarını da ekleyip wikide bir ön belge olarak yayınlamıştım:
http://wiki.libreoffice.org.tr/Fonksiyonlar%C4%B1n_Tan%C4%B1m%C4%B1

O zaman fonksiyon açıklamaları için çeviriler bitmediğinden o haneler
boş kalmıştı. Şimdi ise bu çeviriler tamam ve sadece biraz kopyala
yapıştır işi kaldı.

Diyorum ki sadece bunu yapmayalım, biraz daha emekle eşsiz bir belge
hazırlayalım.

Microsoft Office Excel'in Fonksiyonları
LibreOffice Calc Fonksiyonları
OpenFormula Fonksiyonları

Bunların bir Calc hesap tablosunda derleyelim diyorum.

MS Office fonskiyonu İngilizce- Türkçe ve Tanımları Aynı Şekilde LO
Calc Fonksiyonu ve tanımları İngilizce Türkçe ve OpenFormula
karşılıkları

Şeklinde bir tablo hazırlayabilirsek, daha önce hiç yapılmamış olan bu
çalışma hem çok kuvvetli bir referans belgesi olur hem de bu tablo
İngilizce ve diğer dillerdeki LibreOffice kullanıcılarına da bir
hazırlık belgesi olur. Yurt dışında da bu işle çok takdir toplarız.

Daha önce böyle bir karşılaştırma tablosu yapılmamış. Calc'da
hazırlarsak, Türkçe sütunları çıkararak, ingilizce ve diğer dillere de
referans belgesi olur.

Bu işi yapmak için biraz Calc ve fonskiyonlara aşina olmak gerek,
nedeni şu bazı fonksiyonların çevirilerinin MS Office ile
karşılaştırılması ve hatalı tanım vb varsa yerelimizde ortaya
çıkarılması bizim için de bir kalite kontrolü olur?

Ne dersiniz, aramızda bu işi kotarabilirim diyen var mı?

Her şey hazır, sadece kopyala yapıştır ve gözden geçirme işi.

Kolaylıklar,
Zeki

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@tr.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/tr/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.