[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[sv-users] Re: [sv-users] Datakrångel


Hej. Ett enkelt ”fusk” är att i stället för att skriva ut direkt så gör man
ett Pdf-dokument som man sen skriver ut. Pdf görs enkelt antingen från
knappen uppe åt höger bland knapparna eller via menyn.
//Janne

tis 14 jan. 2020 kl. 11:22 skrev monica malvina serrander jansson <
malvina1944@outlook.com>:

>
>
> Hej! Jag har använt Libre för skolarbetet. Nu har det blivit fel. Dokument
> som inte finns och dokument som inte kan skrivas ut. Jag vågar inte
> fortsätta Libre längre. Arbetet kan ju sparas på okänd plats, försvinna och
> inte göras tillgängligt. Ber om hjälp !
> Med hälsningar MonicaSerrander Jansson
>
> Skickat från Samsung Tablet.
>
>
> --
> For unsubscribe instructions e-mail to:
> users+unsubscribe@sv.libreoffice.org
> Problems?
> https://www.libreoffice.org/get-help/mailing-lists/how-to-unsubscribe/
> Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
> List archive: https://listarchives.libreoffice.org/sv/users/
> Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy
>
--
Regards

Jan Demmers
Mob: +46708708720

--
For unsubscribe instructions e-mail to: users+unsubscribe@sv.libreoffice.org
Problems? https://www.libreoffice.org/get-help/mailing-lists/how-to-unsubscribe/
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/sv/users/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy

References:
[sv-users] Datakrångelmonica malvina serrander jansson <malvina1944@outlook.com>
Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.