Date: prev next · Thread: first prev next last
Hej! Jag har använt Libre för skolarbetet. Nu har det blivit fel. Dokument som inte finns och 
dokument som inte kan skrivas ut. Jag vågar inte fortsätta Libre längre. Arbetet kan ju sparas på 
okänd plats, försvinna och inte göras tillgängligt. Ber om hjälp !
Med hälsningar MonicaSerrander Jansson

Skickat från Samsung Tablet.


-- 
For unsubscribe instructions e-mail to: users+unsubscribe@sv.libreoffice.org
Problems? https://www.libreoffice.org/get-help/mailing-lists/how-to-unsubscribe/
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/sv/users/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.