[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[sv-users] Översättningsfel


Hej!

Upptäckte ett litet översättningsfel i version 6.3.1.2:
Verktyg → Alternativ… → LibreOffice → Grundläggande IDE
Man har råkat översätta ”Basic” till ”grundläggande” i detta fall, men det
som åsyftas är ju programmeringsspråket ”Basic”, så det borde ju alltså
vara Verktyg → Alternativ… → LibreOffice → Basic IDE.

Vet inte om någon pysslar med översättningar längre, men nu har jag i alla
fall ventilerat det hela…Vänliga hälsningar

Johnny Rosenberg

--
For unsubscribe instructions e-mail to: users+unsubscribe@sv.libreoffice.org
Problems? https://www.libreoffice.org/get-help/mailing-lists/how-to-unsubscribe/
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/sv/users/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy

Follow-Ups:
Re: [sv-users] ÖversättningsfelJan Öhman <jan_ohman@yahoo.com>
[sv-users] Re: [sv-users] ÖversättningsfelPåvel Nicklasson <pavel223344@gmail.com>
Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.