[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[sv-users] Re: [sv-users] Översättningsfel


Hej!
Tack för påpekandet! Jag har gått in och korrigerat.
Vänliga Hälsningar
Påvel Nicklasson

Den sön 11 nov. 2018 kl 20:23 skrev Johnny Rosenberg <gurus.knugum@gmail.com
>:

> Hej!
>
> Upptäckte ett litet översättningsfel i version 6.3.1.2:
> Verktyg → Alternativ… → LibreOffice → Grundläggande IDE
> Man har råkat översätta ”Basic” till ”grundläggande” i detta fall, men det
> som åsyftas är ju programmeringsspråket ”Basic”, så det borde ju alltså
> vara Verktyg → Alternativ… → LibreOffice → Basic IDE.
>
> Vet inte om någon pysslar med översättningar längre, men nu har jag i alla
> fall ventilerat det hela…
>
>
>
> Vänliga hälsningar
>
> Johnny Rosenberg
>
> --
> For unsubscribe instructions e-mail to:
> users+unsubscribe@sv.libreoffice.org
> Problems?
> https://www.libreoffice.org/get-help/mailing-lists/how-to-unsubscribe/
> Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
> List archive: https://listarchives.libreoffice.org/sv/users/
> Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy
>

--
For unsubscribe instructions e-mail to: users+unsubscribe@sv.libreoffice.org
Problems? https://www.libreoffice.org/get-help/mailing-lists/how-to-unsubscribe/
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/sv/users/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy

References:
[sv-users] ÖversättningsfelJohnny Rosenberg <gurus.knugum@gmail.com>
Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.