[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[sv-users] Bugg?


Har upptäckt en konstighet i version 6.0.6.2 av Libre Office.
Jag kopierar och flyttar en del text och siffror med kommandot Ctr-X, Ctrl-C och Ctrl-V.
Om jag har en längre text i en ruta, markerar den del jag vill flytta uppe i "statusraden"(?) och  kör antingen Ctr-.X eller C.
Om jag kör Ctrl-C och klickar i ny cell och kör Ctrl-V så blir allt ok med formatering och storlek, MEN om jag kör Ctrl-X och sedan Ctrl-V så ändrar programmet både typsnitt och storlek från det befintliga till Segoe Ul  med 5 pt i storlek (knappt läsbart).
Är detta en känd bugg som kommer att åtgärdas?
--

--
For unsubscribe instructions e-mail to: users+unsubscribe@sv.libreoffice.org
Problems? https://www.libreoffice.org/get-help/mailing-lists/how-to-unsubscribe/
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/sv/users/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy

Follow-Ups:
Re: [sv-users] Bugg?Johnny Rosenberg <gurus.knugum@gmail.com>
Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.