[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [sv-users] Rekommenderad version av Libre Office


​Jag kör som sagt 5.4.6.2 för fullt på Windows 10 utan några problem, men
jag vet ju inte vilka problem du är rädd för.
LO har vad jag minns bara blivit bättre med ​varje 5.x-release, något
enstaka steg bakåt har fixats så just nu är jag nöjd.


Den 25 mars 2018 19:24 skrev Gunilla Jonsson <gunillajonsson@telia.com>:

> Jag intresserade mig nu mest för vilken version av LibreOffice man kan
> lita på för tillfället. Skulle välkomna ett gott råd. Jag har för
> närvarande 5.4.2.2, och är inte helt nöjd med den, men vågar inte ladda
> ner en ny förrän jag är säker på att den är tämligen stabil och buggfri.
> (Att vissa saker inte är översatta till svenska ser ju lite taffligt ut men
> vållar inga problem.)
>
> Gunilla Jonsson
>
>
>
> Den 2018-03-25 kl. 13:59, skrev Johnny Rosenberg:
>
>> Oj, inte nog med att jag skickade till fel ställe första gången, så blev
>> det ännu mer fel andra gången. Tredje gången gillt…
>>
>> Den 25 mars 2018 13:57 skrev Johnny Rosenberg <gurus.knugum@gmail.com>:
>>
>> Och även denna skickade jag av misstag enbart till frågeställaren.
>>>
>>> ---------- Vidarebefordrat meddelande ----------
>>> Från: Johnny Rosenberg <gurus.knugum@gmail.com>
>>> Datum: 25 mars 2018 13:52
>>> Ämne: Re: [sv-users] Rekommenderad version av Libre Office
>>> Till: Lars-Göran Hansson <lg@lgr.se>
>>>
>>>
>>> Den 25 mars 2018 12:02 skrev Lars-Göran Hansson <lg@lgr.se>:
>>>
>>> OK, jag håller utsikt efter färdiga versioner. Eftersom jag inte kan ett
>>>> dyft om programmering, utan är en renodlad användare så lägger jag mitt
>>>> strå till stacken genom en donation då och då.
>>>> Keep up the good work :-)
>>>>
>>>> Då kan jag berätta att just översättning inte kräver några kunskaper
>>> alls
>>> i programmering. Jag kommer inte ihåg hur det gick till just med
>>> LibreOfficem, men vanligen finns ett gäng filer med all text, oftast på
>>> engelska. Dessa kan man öppna i lämplig redigerare, en vanlig heter
>>> poedit,
>>> men det finns andra. Vad man gör är då att man går igenom rad för rad och
>>> skriver dess svenska motsvarighet i motsvarande fält. När man är klar
>>> skickar man den färdiga filen till någon ansvarig som fixar så att
>>> översättningen kommer med i någon framtida version. När det gäller vissa
>>> projekt brukar man först låta andra ta del av översättningen och med
>>> hjälp
>>> av allas synpunkter försöka få till något som funkar.
>>> Något ditåt, i grova drag. Man behöver kunna engelska och svenska, inte
>>> programmering. Dock är det kanske lättare att översätta om man har en
>>> viss
>>> förståelse för programmering, men som sagt inget krav.
>>>
>>>
>>>
>>> Vänliga hälsningar
>>>
>>> Johnny Rosenberg
>>>
>>> //Lars-Göran Hansson
>>>>
>>>>
>>>> Den 2018-03-24 kl. 22:35, skrev Johnny Rosenberg:
>>>>
>>>> Den 24 mars 2018 17:21 skrev Lars-Göran Hansson <lg@lgr.se>:
>>>>
>>>> Har som sagt 5.4.6.2 och där är en del i menyerna som inte är översatt
>>>>> vad jag kan se (trodde jag laddat ner stabil version, har jag inte
>>>>> det?)
>>>>>
>>>>>
>>>>>
>>>>> ​Jag brukar hålla mig till den senaste versionen av alla verktyg, i
>>>>> detta
>>>>>
>>>>>> fall den stabila 5.4.6, inte betaversionen.
>>>>>>
>>>>>> Det kan bero på att de som översätter till svenska är ju vi här
>>>> (några av
>>>> oss i alla fall) och det har väl helt enkelt inte funnits tillräcklilgt
>>>> många frivilliga för den senaste versionen. Jag själv är väl en av de
>>>> som
>>>> inte dragit sitt strå till stacken på senare tid, sedan jag gick
>>>> tillbaka
>>>> till Apache OpenOffice i några år. Nu är jag dock tillbaka till
>>>> LibreOffice
>>>> igen, på grund av någon bugg som nog aldrig kommer att rättas; just nu
>>>> kommer jag dock inte ens ihåg vad den buggen var.
>>>>
>>>> Men vi får väl kanske försöka samla ihop oss och ta nya tag. Någon som
>>>> vet om någon håller i detta idag?
>>>>
>>>>
>>>>
>>>> Vänliga hälsningar
>>>>
>>>> Johnny Rosenberg
>>>>
>>>>
>>>> Man bör går framåt och tro på att senare versioner är bättre även om det
>>>>>
>>>>>> inte alltid är sant idag...
>>>>>> Tvingas man backa blir man lätt kvar med en gammal version med dess
>>>>>> funktionalitet.
>>>>>> Jag har inte haft några problem med installationen.
>>>>>>
>>>>>>
>>>>>> --
>>>>> For unsubscribe instructions e-mail to: users+unsubscribe@sv.libreoffi
>>>>> ce.org
>>>>> Problems? https://www.libreoffice.org/get-help/mailing-lists/how-to-un
>>>>> subscribe/
>>>>> Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundatio
>>>>> n.org/Netiquette
>>>>> List archive: https://listarchives.libreoffice.org/sv/users/
>>>>> All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be
>>>>> deleted
>>>>>
>>>>>
>>>>
>>>>
>>>
>
> --
> For unsubscribe instructions e-mail to: users+unsubscribe@sv.libreoffi
> ce.org
> Problems? https://www.libreoffice.org/get-help/mailing-lists/how-to-un
> subscribe/
> Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
> List archive: https://listarchives.libreoffice.org/sv/users/
> All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be
> deleted
>

--
For unsubscribe instructions e-mail to: users+unsubscribe@sv.libreoffice.org
Problems? https://www.libreoffice.org/get-help/mailing-lists/how-to-unsubscribe/
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/sv/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Follow-Ups:
Re: [sv-users] Rekommenderad version av Libre OfficeGunilla Jonsson <gunillajonsson@telia.com>
References:
[sv-users] Rekommenderad version av Libre OfficeLars-Göran Hansson <lg@lgr.se>
Re: [sv-users] Rekommenderad version av Libre OfficeBo Siltberg <bo.siltberg@telia.com>
Re: [sv-users] Rekommenderad version av Libre OfficeLars-Göran Hansson <lg@lgr.se>
Re: [sv-users] Rekommenderad version av Libre OfficeJohnny Rosenberg <gurus.knugum@gmail.com>
Re: [sv-users] Rekommenderad version av Libre OfficeGunilla Jonsson <gunillajonsson@telia.com>
Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.