Date: prev next · Thread: first prev next last

Re: [sv-users] Rekommenderad version av Libre Office


Har  som sagt 5.4.6.2 och där är en del i menyerna som inte är översatt vad jag kan se (trodde jag laddat ner stabil version, har jag inte det?)


​Jag brukar hålla mig till den senaste versionen av alla verktyg, i detta
fall den stabila 5.4.6, inte betaversionen.
Man bör går framåt och tro på att senare versioner är bättre även om det
inte alltid är sant idag...
Tvingas man backa blir man lätt kvar med en gammal version med dess
funktionalitet.
Jag har inte haft några problem med installationen.--
For unsubscribe instructions e-mail to: users+unsubscribe@sv.libreoffice.org
Problems? https://www.libreoffice.org/get-help/mailing-lists/how-to-unsubscribe/
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/sv/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.