Date: prev next · Thread: first prev next last

Fwd: [sv-users] Rekommenderad version av Libre Office


Som vanligt glömde jag att inkludera alla i mitt svar, så mitt svar gick
enbart till den som skrev det jag svarade på. Lätt att glömma det då alla
andra maillistor jag är medlem i fungerar på ett annat sätt. Ingen standard
här, inte…

---------- Vidarebefordrat meddelande ----------
Från: Johnny Rosenberg <gurus.knugum@gmail.com>
Datum: 24 mars 2018 22:35
Ämne: Re: [sv-users] Rekommenderad version av Libre Office
Till: Lars-Göran Hansson <lg@lgr.se>


Den 24 mars 2018 17:21 skrev Lars-Göran Hansson <lg@lgr.se>:

Har  som sagt 5.4.6.2 och där är en del i menyerna som inte är översatt
vad jag kan se (trodde jag laddat ner stabil version, har jag inte det?)​Jag brukar hålla mig till den senaste versionen av alla verktyg, i detta
fall den stabila 5.4.6, inte betaversionen.


Det kan bero på att de som översätter till svenska är ju vi här (några av
oss i alla fall) och det har väl helt enkelt inte funnits tillräcklilgt
många frivilliga för den senaste versionen. Jag själv är väl en av de som
inte dragit sitt strå till stacken på senare tid, sedan jag gick tillbaka
till Apache OpenOffice i några år. Nu är jag dock tillbaka till LibreOffice
igen, på grund av någon bugg som nog aldrig kommer att rättas; just nu
kommer jag dock inte ens ihåg vad den buggen var.

Men vi får väl kanske försöka samla ihop oss och ta nya tag. Någon som vet
om någon håller i detta idag?Vänliga hälsningar

Johnny Rosenberg


Man bör går framåt och tro på att senare versioner är bättre även om det
inte alltid är sant idag...
Tvingas man backa blir man lätt kvar med en gammal version med dess
funktionalitet.
Jag har inte haft några problem med installationen.--
For unsubscribe instructions e-mail to: users+unsubscribe@sv.libreoffi
ce.org
Problems? https://www.libreoffice.org/get-help/mailing-lists/how-to-un
subscribe/
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/sv/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be
deleted


-- 
For unsubscribe instructions e-mail to: users+unsubscribe@sv.libreoffice.org
Problems? https://www.libreoffice.org/get-help/mailing-lists/how-to-unsubscribe/
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/sv/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.