Date: prev next · Thread: first prev next last


Som info!

Jag har ett programmerbart numeriskt tangentbord där "komma" är "punkt".
Har även vid något tillfälle mixtrat med att programmera om befintligt tangent bord (och det lyckades) :- )

LO används för att hantera importer samt presentera exporter till och från ekonomisystemet (aldrig direkt beräkningar)

Men jag saknar möjligheten att med ett externt program läsa/skriva direkt från och till en cell i kalkylbladet. Konverteringen som Niklas skrivit ett skript till hade jag fixat själv, om jag kunnat läsa och skriva i celler.

//Jan

Johnny Rosenberg skrev 2013-02-04 20:52:
Den 4 februari 2013 19:13 skrev Jan Öhman <Jan_Ohman@glocalnet.net>:
I vårt nuvarande ekonomisystem används "." (punkt) som decimaltecken.
//Jan
Låter jobbigt, speciellt om decimaltecknet på den numeriska delen av
tangentbordet är kommatecken. Fast den kanske också är punkt i ert
fall?

Vill du använda punkt som decimaltecken i LibreOffice Calc är det
kanske enklast att ställa in den på exempelvis Engelska
(Storbritannien) eller annat språk där man tilläpar punkt som
decimaltecken. Dock får man ju då problemet med att man får
kommatecken på numeriska tangentbordsdelen, men det kan man ju åtgärda
genom att ha hela operativsystemet på engelska.


Johnny Rosenberg

Niklas Johansson skrev 2013-02-04 09:29:

Hej

Med svensk språkinställning så ska alltid kommatecken (,) användas som
skiljetecken för decimaler. Punkt är inte korrekt enligt svensk standard.
Så fungerar det även i Calc varför exempel två i hjälptexten nedan är
felaktig, fixat för kommande versioner (dock ej 4.0.0).

Hittar ni fler ställen där punkt används som decimaltecken så får ni
gärna höra av er till den här listan eller direkt till mig.

Nu såg jag att båda exemplen är fel decimaltecken ska alltid vara ','.
Rätt rader är alltså:

=TEXT(12,34567;"###,##") returnerar texten 12,35
=TEXT(12,34567;"000,00") returnerar texten 012,35


/Niklas

Har att göra med dina språkinställningar, skulle jag tro.

Ur hjälpen:
=TEXT(12,34567;"###.##") returnerar texten 12,35
=TEXT(12.34567;"000.00") returnerar texten 012.35

Verkar som att rad två är felaktig där, något som kanske bör ändras
på! Niclas, är du där…? :P
Dessutom verkar det inte stämma heller. Efter lite experimenterande
verkar det som att du hellre ska använda kommatecken som decimal.
Använder du exempelvis punkt som tusentalsavgräånsare och komma som
decimaltecken verkar det fungera som väntat. Gör man tvärt om blir det
”inge bra”…--
For unsubscribe instructions e-mail to: users+help@sv.libreoffice.org
Problems?
http://www.libreoffice.org/get-help/mailing-lists/how-to-unsubscribe/
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/sv/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be
deleted


--
For unsubscribe instructions e-mail to: users+help@sv.libreoffice.org
Problems? http://www.libreoffice.org/get-help/mailing-lists/how-to-unsubscribe/
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/sv/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.