Date: prev next · Thread: first prev next last


Man bör nog vara lite försiktig med användningsområdet av "TEXT funktionen"
//Jan

Johnny Rosenberg skrev 2013-02-02 15:22:
Jisses, detta är en soppa…

Försökte komma runt det hela:
=TEXT(A1;"###,##;-###,##;0")
Betyder: Visa som ###,## om värdet är positivt, -###,## om värdet är
negativt och 0 om värdet är 0.
Funkar ju bra, men om man vill att inget ska visas vid 0 eller tom
cell, så gör man ju normalt så här när man formaterar en cell:
###,##;-###,##;""
Men så kan man ju inte göra i TEXT()-funktionen, för där är ju redan
strängen innesluten i ""! Försökte med enkelfnuttar i olika
kombinationer med dubbelfnuttar, men inget fungerade.
Det innebär ju att format som exempelvis ”###,## kg” är omöjliga…
(däremot funkar ”kr”, men det är ju inbyggt i systemet).

Slutsats: TEXT()-funktionen är mycket primitiv, här finns stort
utrymme till förbättringar för utvecklarna… :P
Johnny Rosenberg--
For unsubscribe instructions e-mail to: users+help@sv.libreoffice.org
Problems? http://www.libreoffice.org/get-help/mailing-lists/how-to-unsubscribe/
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/sv/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.