Date: prev next · Thread: first prev next last


Tack för "alla" svar!

Ska ytterligare försöka fokusera på min problematik.
(hoppas det inte blir rörigt)

//Jan

Niklas Johansson skrev 2013-01-11 18:56:
Hej Jan

Jan Öhman skrev 2013-01-11 14:42:
Eftersom jag inte hittat någon "enkel" väg att skapa ett kalkylblad från annat program,
måste idag denna information importeras från t.ex. en txt / csv-fil.
(söker vidare, hittar jag inte någon metod, måste jag kanske byta till annat office paket :-( )
Låt oss hoppas att detta inte behövs. Måste dock erkänna att jag inte riktigt förstår vad du menar första raden. Men struntar i det nu och går vidare till de andra frågorna. ;) c
Johnny Rosenberg skrev 2013-01-11 17:25:

Finns ju andra kalkylprogram (exempelvis Gnumeric – helt värdelöst men
ändå ett kalkylprogram), men jag antar att det inte är det du är ute
efter.

_____________________________________________________________________

Jan svarar .:
Mitt mål är att på ett enkelt och stabilt sätt kunna lägga in värden i olika celler.
Antag att det finns en textfil med någon form av innehåll exempelvis:
123;abc
456;def
789;ghijk
Denna fil har jag inga problem att läsa, bearbeta eller skapa

Önskemålet är att dessa värden skall skrivas in på följande celler i ett kalkylblad.
123 skall infogas i cell D3
abc skall infogas i cell E3
456 skall infogas i cell D4
def skall infogas i cell E4
789 skall infogas i cell D5
ghijk skall infogas i cell E5
I cell C7 vill jag att ordet "Summa .: " skall stå och
I cell E7 skall summan av D3 + D4 + D5 stå (123 + 456 + 789 = 1368 )

Man kan säga att jag söker någon typ av API (eller SDK) för LibreOffice.
Värdena infogas med hjälp av ett kommando "Input D3=123" eller på något sätt...

Det var intressant att botanisera i de packade XML-filer som skapas av Libre Office.
Dock vågar jag inte vara inne i dessa och skriva (även om det fungerar),
så har jag inga garantier att mitt import/export modul kommer att fungera efter nästa uppdatering av Libre Ofice..

_____________________________________________________________________


Inläsning av textfiler görs idag med hjälp av "Arkiv / Öppna".
En "Text import" ruta öppnas, där det finns möjlighet att välja kriterier för inläsningen.

-----------------------
Fråga 1.
Om jag redan vet filens struktur, vilken teckenuppsättning, delningsalternativ, kolumntyp osv. Finns det någon möjlighet att "automatisera" öppning av denna text fil (utan att utsättas för några frågor)?

Niklas Johansson skrev 2013-01-11 18:56:
Via basic är det definitivt möjligt. Jag använder tyvärr inte Calc tillräckligt för att veta om det går att lösa med externa länkar eller liknande. :(
Johnny, har du koll på sånt?

Johnny Rosenberg skrev 2013-01-11 17:25:

Makro.

____________________________
Jan svarar .:
Makro / Basic, (vilket förefaller mig är samma sak)
då är jag där igen...
Har funderat om det är bättre att "damma av" Python kunskaperna, vilken version av Python ska man 
använda? (2.. eller 3..)
eller att lära sig Basic...

Jag har ingen känsla eller ide hur det skulle fungera med makron i detta sammanhang.
Har testat att skriva något makro för specifika celler, men att hämta information utifrån...

Något tips hur man ska tänka?
Hur skulle man kunna lösa det med "Basic" / "Makro"
De makron man skapar, är dessa unika för ett specifikt kalkylblad eller blir dessa aktiva för alla 
kalkylblad?

Frågorna bara väller fram...
___________________________

Jan Öhman skrev 2013-01-11 14:42:


-----------------------
Fråga 2.
Om jag har skapat en mall i Calc, med formler, villkorlig formatering och ev diagram i olika celler. Finns det idag något sätt att importera / överföra värden från en textfil till denna mall?
(utan att rasera mallen)

-----------------------
En begränsning jag hittat och störs av är det begränsade utbudet av "kolumntyp".
(Jag saknar t.ex. valuta).
Detta går att hantera i flera steg. dvs. först välja text, sedan läsa in filen för att till sist markera kolumnen och konvertera den till valuta. Att kolumntypen är "standard" säger mig inget, samt jag vet inte heller vad det innebär.

Johnny Rosenberg skrev 2013-01-11 17:25:

Har också funderat på vad Standard är.


Angående detta, upptäckte jag nyligen, när ett antal artiklar skulle analyseras. De flesta beställningsnummer var endast siffror, men det fanns beställningsnummer som hade en bokstav i sig.
tex. 1234, 1234a, 1234e eller 1234e4
När denna information lästes in fick jag ett "mystiskt" resultat.
1234 - inga problem
1235a - inget problem
Men
1234e blev 1234 (altså samma som ovan) och
1234e4 blev 12340000 ...

Johnny Rosenberg skrev 2013-01-11 17:25:

Känns logiskt, ja. Beroende på format, då förstås.

Med andra ord, resultatet av inläsningen blev inte som jag önskat.
(pga inläsningen hade tolkat beställningsnumren som siffror)

Niklas Johansson skrev 2013-01-11 18:56:
Testa att skriv in värdet 1234e4 i en cell i Calc och se vad som händer. ;)
Bokstaven e tillsammans med siffror tolkas som "exponentiell". Vill du
att det alltid ska representeras som 1234e4 så bör du importera med
kolumntypen text.


Johnny Rosenberg skrev 2013-01-11 17:25:

Se till att cellen är formaterad som text (@) innan värdet hamnar där.

____________________________
Jan svarar .:

Samma problem uppstår vid kopiering som inläsning av text / siffror.
Problemet löser man med "dubbelsnuttar" runt text, men måste då "kryssa" i tecknet som omger strängar. och då faller "automatiken", någon måste göra rätt val. (fel val kan skapa problem utan att man upptäcker det i tid).

Vad menas med "formaterad som text (@)?
Hur skapas ett makro vid inläsning av en fil?
_________________________

Jan Öhman skrev 2013-01-11 14:42:
-----------------------
Fråga 3.
Går det att få kolumntyp "text" som "standard"?

Niklas Johansson skrev 2013-01-11 18:56:
Csv-formatet har stöd för att ange textavgränsare, dvs. ifall filen har formatet

test;försök
13;"13"

och textavgränsaren är satt till " så kommer posten försök att tolkas som text. Kanske inte riktigt det du ville höra men utan att ta till makron så vet jag inte riktigt vad jag ska föreslå. Du kan i och för sig testa att registrera textfilen som
en databas och se om du får något annat resultat.

Om du gör det så räcker det med att byta ut textfilen för att börja tolka den nya
datan.

/Niklas

--
Ber om ursäkt ifall det blev ett rörigt svar. Har lite för mycket att göra för tillfället så det blir lätt rörigt (och även fel ibland). Hoppas någon annan kan ge dig bättre
svar.
____________________________

Jan svarar .:

Som sagt jag tackar för de svar ni gett!

Jag har en samling information om Makros för OpenOffice av i huvudsak Andrew Pitonyak

http://www.pitonyak.org/AndrewMacro.odt
och
http://www.pitonyak.org/oo.php
(som jag fått av Johnny för OpenOffice)

Gäller dessa fortfarande?
eller ska jag söka efter nyare material för LibreOffice?

//Jan--
For unsubscribe instructions e-mail to: users+help@sv.libreoffice.org
Problems? http://www.libreoffice.org/get-help/mailing-lists/how-to-unsubscribe/
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/sv/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.