Date: prev next · Thread: first prev next last


Hej Jan

Jan Öhman skrev 2013-01-11 14:42:
Eftersom jag inte hittat någon "enkel" väg att skapa ett kalkylblad från annat program,
måste idag denna information importeras från t.ex. en txt / csv-fil.
(söker vidare, hittar jag inte någon metod, måste jag kanske byta till annat office paket :-( )
Låt oss hoppas att detta inte behövs. Måste dock erkänna att jag inte riktigt förstår vad du menar första raden. Men struntar i det nu och går vidare till de andra frågorna. ;)

Inläsning av textfiler görs idag med hjälp av "Arkiv / Öppna".
En "Text import" ruta öppnas, där det finns möjlighet att välja kriterier för inläsningen.

-----------------------
Fråga 1.
Om jag redan vet filens struktur, vilken teckenuppsättning, delningsalternativ, kolumntyp osv. Finns det någon möjlighet att "automatisera" öppning av denna text fil (utan att utsättas för några frågor)?
Via basic är det definitivt möjligt. Jag använder tyvärr inte Calc tillräckligt för att veta om det går att lösa med externa länkar eller liknande. :(
Johnny, har du koll på sånt?

-----------------------
Fråga 2.
Om jag har skapat en mall i Calc, med formler, villkorlig formatering och ev diagram i olika celler. Finns det idag något sätt att importera/ överföra värden från en textfil till denna mall?
(utan att rasera mallen)

-----------------------
En begränsning jag hittat och störs av är det begränsade utbudet av "kolumntyp".
(Jag saknar t.ex. valuta).
Detta går att hantera i flera steg. dvs. först välja text, sedan läsa in filen för att till sist markera kolumnen och konvertera den till valuta. Att kolumntypen är "standard" säger mig inget, samt jag vet inte heller vad det innebär.

Angående detta, upptäckte jag nyligen, när ett antal artiklar skulle analyseras. De flesta beställningsnummer var endast siffror, men det fanns beställningsnummer som hade en bokstav i sig.
tex. 1234, 1234a, 1234e eller 1234e4
När denna information lästes in fick jag ett "mystiskt" resultat.
1234 - inga problem
1235a - inget problem
Men
1234e blev 1234 (altså samma som ovan) och
1234e4 blev 12340000 ...
Med andra ord, resultatet av inläsningen blev inte som jag önskat.
(pga inläsningen hade tolkat beställningsnumren som siffror)
Testa att skriv in värdet 1234e4 i en cell i Calc och se vad som händer. ;)
Bokstaven e tillsammans med siffror tolkas som "exponentiell". Vill du
att det alltid ska representeras som 1234e4 så bör du importera med
kolumntypen text.

-----------------------
Fråga 3.
Går det att få kolumntyp "text" som "standard"?
Csv-formatet har stöd för att ange textavgränsare, dvs. ifall filen har formatet

test;försök
13;"13"

och textavgränsaren är satt till " så kommer posten försök att tolkas som text. Kanske inte riktigt det du ville höra men utan att ta till makron så vet jag inte riktigt vad jag ska föreslå. Du kan i och för sig testa att registrera textfilen som
en databas och se om du får något annat resultat.

Om du gör det så räcker det med att byta ut textfilen för att börja tolka den nya
datan.

/Niklas

--
Ber om ursäkt ifall det blev ett rörigt svar. Har lite för mycket att göra för tillfället så det blir lätt rörigt (och även fel ibland). Hoppas någon annan kan ge dig bättre
svar.

--
For unsubscribe instructions e-mail to: users+help@sv.libreoffice.org
Problems? http://www.libreoffice.org/get-help/mailing-lists/how-to-unsubscribe/
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/sv/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.