Date: prev next · Thread: first prev next last


Hmm... Ibland tänker man inte färdigt. Egentligen så bör man ju kunna skicka ett särskilt meddelande när du försöker börja ett namn med en siffra. Något i stil med "Ogiltigt namn, får inte börja med en siffra."

Vad tror du om det meddelandet?

Får ta mig i kragen och göra en buggrapport någon dag. Hinner dock inte nu. :(

Med vänlig hälsning
Niklas Johansson

Niklas Johansson skrev 2012-10-01 21:05:
Hej Jan

Namn brukar generellt sett inte tillåtas att börja på något annat än bokstäver, detta är sant på flera ställen i programmet. Samma restriktion tycks även finnas i Excel. Jag vet inte riktigt vad som är definierat i ODF-standarden och tänker inte gå så långt att jag slår upp det heller.

Det vi sannolikt kan få igenom ganska enkelt är ett bättre felmeddelande. Det problem jag såg var att utrymmet verkar klart begränsat. Helst skulle vi ha en kort och koncis beskrivning på engelska så att vi kan förbättra situationen även för andra språk. Kommer du på något bra förslag på svenska eller engelska så är jag idel öra.

Nuvarande engelskt felmeddelande (för egen referens keyID = #0NI):
Invalid name. Only use letters, numbers and underscore.

Den begränsning som inte beskrivs i dagsläget är att namnet inte kan börja på en siffra.

Med vänlig hälsning
Niklas Johansson

Jan Öhman skrev 2012-10-01 15:53:
Hej!
Håller på att namnge områden med celler på följande sätt .:
1. - Markerar C10-C29
2. - Väljer "Infoga" / "Namn" / "Definiera"

Namnet ville jag ge följande struktur .: 1_AA_BBBB
Direkt jag försöker ange en siffra kommer ett meddelande upp "Ogiltigt namn. Använd bara bokstäver, siffror och understreck."
Försöker jag med följande namn A1_AAA_BBBB fungerar det.

En begränsning (tydligen)
Om namnet ändras på ett område, kommer inte namnet i de kopplingar som är gjorda att ändras utan brytas.

Får se hur det går, ska försöka namnge ca. 200 fält.

//Jan
--
For unsubscribe instructions e-mail to: users+help@sv.libreoffice.org
Problems? http://www.libreoffice.org/get-help/mailing-lists/how-to-unsubscribe/
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/sv/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.