Date: prev next · Thread: first prev next last


Hej Jan

Jan Öhman skrev 2012-10-10 13:38:
Funderar även vad Format / Villkorlig formatering / Hantera...
Har för uppgift.

Här kan man se de celler som har en villkorlig formatering (tror jag - eftersom det är många).
De två kolumner jag ser är "Område" och "Första kriterie"
I område syns en massa celler (ex. J5 J6 J7 J8 J9...)
men i kolumnen "Första kriterie" syns inget.
Hantera... finns för att kolla vilka villkorliga format som är applicerade. Du kan genom att klicka på redigera gå in och redigera ett villkor. Lite tråkigt att du tycks ha ett villkorligt format per cell, mer önskvärt skulle varit att du hade ett villkor för Området J5:J1000.

Men om vi bortser från det ett tag och funderar på varför dina villkor inte ger vit text. Vad händer ifall du väljer att ändra formatmallen Vit text till formatmallen Resultat? Gör det någon skillnad?


Ifall du vill applicera samma villkor på ett helt område så:

 * Markera det område du vill applicera villkorliga formateringen på
 * Gå till Format -> Villkorlig formatering -> Villkorlig formatering...
 * Klicka på Lägg till...
 * Ändra från "Cellvärdet är" till "Formeln är"
 * Skriv in villkoret OM((I5=0) ELLER (I5=""))
     o VIKTIGT ifall I5 ska styra alla cellers format så måste du
       skriva villkoret OM(($I$5=0) ELLER ($I$5="")). Men som jag
       uppfattar dig så vill du att innehållet i I6 ska styra J6 osv.
 * Välj den formatmall som ska appliceras på de celler där villkoret är
   sant

Med vänlig hälsning
Niklas Johansson


--
For unsubscribe instructions e-mail to: users+help@sv.libreoffice.org
Problems? http://www.libreoffice.org/get-help/mailing-lists/how-to-unsubscribe/
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/sv/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.