Date: prev next · Thread: first prev next last


Hej!
Jag har stött på ett problem med villkorsstyrd formatering i fält.
Kalkylbladet är konverterat från excel? till OpenOffice till LibreOffice.

Skrivs samma formel och format i ett tomt kalkylblad fungerar det.
Har tagit bort nästan alla formatmallar.
Men det händer inget hur jag än skriver kriteriet OM((I5=0) ELLER (I5=""))
(Om cell I5 är 0 eller tom, Ändra cell J5 till vit text )

Måste jag "börja om" med ett nytt kalkylblad från början? (ganska stort A1 - AJ1000)
____________________

Funderar även vad Format / Villkorlig formatering / Hantera...
Har för uppgift.

Här kan man se de celler som har en villkorlig formatering (tror jag - eftersom det är många).
De två kolumner jag ser är "Område" och "Första kriterie"
I område syns en massa celler (ex. J5 J6 J7 J8 J9...)
men i kolumnen "Första kriterie" syns inget.


Kan man skriva ett kriterier för många celler?
Jag ska ha samma kriterier i tex. J5 till J1000
___________________


//Jan Ö

--
For unsubscribe instructions e-mail to: users+help@sv.libreoffice.org
Problems? http://www.libreoffice.org/get-help/mailing-lists/how-to-unsubscribe/
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/sv/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.