Date: prev next · Thread: first prev next last


Den 10 april 2012 21:12 skrev Göran Wiklund <goran_wiklund@hotmail.com>:

Har sökt, och tagit bort allt på datorn som innehåller LibreOffice, samt provat med ny 
nedladdning och installation, med samma negativa resultat.Provade också på min andra Windows 7 
32-bits dator och där fungerade installationen perfekt. Kan problemet på den första datorn ha nåt 
att göra med att det är en 64-bitars?I så fall får jag väl fortsätta att köra OpenOffice på den.
Mvh
/ Göran Wiklund

Har egentligen ingen aning när det gäller Windows, men har du provat
att installera 32-bitarsversionen i ditt 64-bitars operativsystem? I
felsökningssyfte alltså.


Vänliga hälsningar

Johnny Rosenberg
ジョニー・ローゼンバーグ
Date: Tue, 10 Apr 2012 19:16:17 +0200
Subject: [sv-users] Re: [sv-users] RE: [sv-users] Skickat från Skärmklippverktyget
From: gurus.knugum@gmail.com
To: users@sv.libreoffice.org

Den 10 april 2012 19:06 skrev Göran Wiklund <goran_wiklund@hotmail.com>:

Felmeddelandet som kommer upp i en popup-ruta lyder som följande:
"Du bör avsluta LibreOffice 3.5 samt LibreOffice 3.5 Snabbstart innan du fortsätter. Om du 
använder ett fleranvändarsystem bör du också se till att ingen annan användare har öppnat 
LibreOffice 3.5."
Det enda som går att göra med denna popup är att trycka på "OK" och då avbryts installationen.

Mvh
/ Göran

Har inte haft Windows på 300 år (okej, sedan 2007 då…), men jag har
för mig att jag råkade ut för något liknande en gång i tiden, därmed
inte sagt att det är samma sak som du råkat ut för.
I mitt fall hade jag i alla fall en mapp öppen som hette något
olämpligt (nämligen samma som programmet jag försökte installera).
Installationsprogrammet verkade inte kunna skilja på en mapp och ett
program och varnade på grund av namnet på mappen. När jag stängde
mappen fungerade det som det skulle, om jag inte minns fel.

Om jag skulle gissa, och då gör jag inga som helst anspråk på att ens
vara i närheten av sanningen, så skulle jag gissa på att du lagt din
installationsfil i en mapp som du (eller någon annan) kallat
”LibreOffice 3.5” eller liknande. Om så är fallet, byt namn på mappen
och försök igen.


Vänliga hälsningar

Johnny Rosenberg
ジョニー・ローゼンバーグ


Date: Tue, 10 Apr 2012 18:16:33 +0200
Subject: Re: [sv-users] Skickat från Skärmklippverktyget
From: gurus.knugum@gmail.com
To: users@sv.libreoffice.org

Den 10 april 2012 10:50 skrev Göran Wiklund <goran_wiklund@hotmail.com>:
SkärmklippHej,

När jag försöker installera Libre Office 3.5.2 på min dator får jag upp följande 
felmeddelande, och sedan avbryts installationen.Jag har Windows 7 64-bit på min dator, och har ingen tidigare LibreOffice installerad.
Vad kan det vara för fel?

Mvh / Göran Wiklund

Om du skickat med en bilaga är den förmodligen automatiskt
bortplockad, det brukar bli så på mail-listor som denna.
Lägg istället upp filen någonstans och ange en länk, alternativt skriv
av felmeddelandet.Vänliga hälsningar

Johnny Rosenberg
ジョニー・ローゼンバーグ

--
For unsubscribe instructions e-mail to: users+help@sv.libreoffice.org
Problems? http://www.libreoffice.org/get-help/mailing-lists/how-to-unsubscribe/
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/sv/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

--
For unsubscribe instructions e-mail to: users+help@sv.libreoffice.org
Problems? http://www.libreoffice.org/get-help/mailing-lists/how-to-unsubscribe/
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/sv/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

-- 
For unsubscribe instructions e-mail to: users+help@sv.libreoffice.org
Problems? http://www.libreoffice.org/get-help/mailing-lists/how-to-unsubscribe/
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/sv/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.