Date: prev next · Thread: first prev next last


Den 10 april 2012 10:50 skrev Göran Wiklund <goran_wiklund@hotmail.com>:
SkärmklippHej,

När jag försöker installera Libre Office 3.5.2 på min dator får jag upp följande felmeddelande, 
och sedan avbryts installationen.Jag har Windows 7 64-bit på min dator, och har ingen tidigare LibreOffice installerad.
Vad kan det vara för fel?

Mvh / Göran Wiklund

Om du skickat med en bilaga är den förmodligen automatiskt
bortplockad, det brukar bli så på mail-listor som denna.
Lägg istället upp filen någonstans och ange en länk, alternativt skriv
av felmeddelandet.Vänliga hälsningar

Johnny Rosenberg
ジョニー・ローゼンバーグ

-- 
For unsubscribe instructions e-mail to: users+help@sv.libreoffice.org
Problems? http://www.libreoffice.org/get-help/mailing-lists/how-to-unsubscribe/
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/sv/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.