Date: prev next · Thread: first prev next last


Eu din start am corectat câtva erori grave, care blocau buildul în pootle (deci de atunci, cum am și scris întrun mail anterior, narro a devenit incompatibil cu pootle), și am tradus peste 4000 de cuvinte. Narro trebuia blocat până când Alex nu face modificările, tu fiind manager pe proiect teoretic ai acest drept, plus narro nu este compatibil cu tempateul oficial. Dacă faci un export, probabil traducerile noi se pot combina cu pootle, dar iară trebuie convertit tot......., dar dacă cumva nu sa tradus în Calc, atunci deja am tradus eu ce sa tradus și în narro, în afară de calc, traducerea este aproape 100%.

2012.11.14. 16:21 keltezéssel, oprea.luci@gmail.com írta:
Salut,

In mare parte sunt de acord cu tine si incep sa inclin balanta catre Pootle.
Cu toate acestea, momentan trebuie sa ramanem pe Narro deoarece:

1. zilele acestea au fost traduse peste 1000 stringuri in Narro pe
LibreOffice si as dori sa le preluam
2. trebuie ca Alex sa blocheze proiectul din Narro, astfel incat sa nu
se traduca in 2 locuri
3. trebuie pregatit un anunt prin care se anunta ca pentru traducere se
va utiliza Pootle
4. trebuie modificata pagina referitoare la traducere de pe
ro.libreoffice.org si libreoffice.ro

Lucian,

-----------------
Lucian Oprea
Telefon: 0745 592602

Pe 14.11.2012 15:47, Nagy Ákos a scris:
În lega(tura( cu discut,iile pornite în legat de viitorul traducerilor s,i legat de narro, pâna( acum nu am primit nici un ra(spuns din partea lui Alex, daca( narro corespunde sau nu cerint,elor ca platforma( de traducere.

Între timp The Document Foundation s,i-a schimbat serverul de pootle, pe versiunea 2.5. Ca funct,ionalita(t,i oferite deja s,i versiunea precedenta( (2.1.6) dupa( pa(rerea mea era mai bun decât narro, dar funct,ionalita(t,ile din 2.5 sunt extraordinar de practice s,i mut peste cele oferite de narro.

Ce s,tia în plus versiunea 2.1.6:
- dict,ionar terminologic
- generare dict,ionar terminologic pe baza traducerilor deja fa(cute din proiect, bazat pe frecvent,a cuvintelor utilizate - pe baza dict,ionarului terminologic lânga( fiecare traducere unde se ga(sea un cuvânt din dict,ionar, era afis,ata( traducerea cuvântului respectiv - suport perfect pentru templateuri, formatul PO, export s,i import automatic, management foarte us,or a proiectelor - mai multe limbi sursa( la traducere (cine cunoas,te mai bine o alta( limba( decât cea engelza(, poate folosi acea limba( ca sursa(, dar totus,i e bine sa( s,tit,i cât de cât s,i engleza pentru a verifica traducerea, s,i din sursa originala()

Ce ofera( 2.5 în plus:
- managementul mai dinamic a dict,ionarului terminologic
- memorie de traduceri (la o traducere noua( daca( acel cuvânt sau expresie deja a fost tradus part,ial sau integral, aceasta( traducere veche, automat apare ca propunere) - la toate butoanele frecvent folosite sunt asociate taste rapide (nu e nevoie de mouse, ceace înseamna( o viteza( mult mai mare) - s,i multe alte dezvolta(ri care fac s,i mai us,oara( traducerea proiectelor

Între timp am creat un dict,ionar terminologic în limba româna(, care deja va fi inclus în noua versiune de pootle (acesta va us,ura munca tuturor cine în viitor vor utiliza pootle pentru a traduce proiecte în româna(, fiindca( din start au sugestii la traduceri), s,i pe noua platforma( de traducere am tradus câteva mii de cuvinte, s,i merge extraordinar de bine, este foarte comod de folosit, s,i cu toate ca( cunosc destul de prost terminologia în româna(, bazat pe dict,ionarul terminologic, pe memoria de traduceri s,i pe mai mult limbi sursa( la traducere, am putut sa( traduc foarte us,or.

Dupa( pa(rerea mea nu are rost sa( ne chinuim cu narro în viitor, mai ales ca( la fiecare release inclusiv RC va trebui totul exportat din el s,i migrat în pootle, care chiar daca( narro s-ar putea actualiza us,or cu templateul oficial, s,i ar exporta corect, ar lua ceva timp, s,i înca( nu vorbesc de corectarea erorilor, care toate trebuie portate înapoi în narro.

*Cred ca( ar trebui sa( lua(m o decizie finala(, ca traducerea proiectului LibreOffice sa( fie continuat pe serverul Pootle oficial, s,i sa( fie s,ters din Narro.*
La ora actuala( deja nu va(d nici un motiv sa( ra(mâna( pe narro.

Acum numa(rul de cuvinte care mai trebuie traduse este 9302, ultima parte mare din traduceri este Calc-ul, dar daca( as,a de us,or va merge traducerea în câteva zile sau câteva sa(pta(mâni se poate termina tot.

Momentan oricine cine are sau îs,i face cont în pootle poate sa( propuna( traduceri, s,i daca( totul este OK cu propunerile va primi drept direct de traduca(tor. Drepturi de traducere la pootle sa( ceret,i scriind mail pe aceasta( lista(, eu s,i Lucian va( putem acorda drepturile necesare.

LibreOffice 3.6.4 RC1 va apa(rea în 2-3 zile, în el deja va fi inclusa( traducerea din narro. Dupa( release în primul rând ar trebui sa( ne concentra(m la corectarea erorilor grave, ca la 3.6.4 final sa( fie totul corect. În câteva zile sau sa(pta(mâni va apa(rea template-ul pentru LibreOffice 4.0, la care t,inta trebuie sa( fie finalizarea 100%+recorectarea traduceri.

Ákos


--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@ro.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/ro/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.